Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10ENW

Model: V10ENW

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13ENS

Model: V13ENS

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,000,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18ENF

Model: V18ENF

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,700,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24ENF

Model: V24ENF

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,700,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9.000BTU B10END

Model: B10END

Công suất:9000BTU

Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12.000BTU B13END

Model: B13END

Công suất:12000BTU

Giá bán: 10,300,000 VND

Điều hòa Daikin ga R32 loại 1 chiều Inverter

Xem tất cả

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25UAVMV 9000BTU

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,500,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35UAVMV 12000BTU

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 10,500,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18000BTU

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,300,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKQ60SVMV 21000BTU

Model: FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 25,300,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKC25UAVMV

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 9,300,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKC35UAVMV

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 11,300,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU EC-09TL22

Model: EC-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,800,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU EC-12TL22

Model: EC-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,000,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU EC-18TL22

Model: EC-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,500,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU EC-24TL22

Model: EC-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 9000BTU EH-09TL22

Model: EH-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 12000BTU EH-12TL22

Model: EH-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCFC125DVM

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất:45000

Giá bán: 40,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FCFC140DVM

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất:50000

Giá bán: 44,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18.000BTU FCF50CVM

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất:18000

Giá bán: 26,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 21.000BTU FCF60CVM

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất:21000

Giá bán: 33,100,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FCF71CVM

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất:24000BTU

Giá bán: 34,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 41,000,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18000BTU CH18MMC

Model: CH18MMC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,600,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24000BTU CH24MMC

Model: CH24MMC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 19,100,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36000BTU CH36MMC

Model: CH36MMC

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,400,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50000BTU CH50MMC

Model: CH50MMC

Công suất:50000BTU

Giá bán: 33,600,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki chiều 18000BTU CC18MMC

Model: CC18MMC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki chiều 24000BTU CC24MMC

Model: CC24MMC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 18.000BTU APF/APO-H180

Model: APF/APO-H180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 18,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 24.000BTU APF/APO-H240

Model: APF/APO-H240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280

Model: APF/APO-H280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 20,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 36.000BTU APF/APO-H360

Model: APF/APO-H360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 25,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 48.000BTU APF/APO-480

Model: APF/APO-480

Công suất:48000BTU

Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 50.000BTU APF/APO-H500

Model: APF/APO-H500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 32,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất:28000BTU

Giá bán: 26,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Công suất:28000

Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất:36000

Giá bán: 32,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất:36000

Giá bán: 33,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 42.000BTU FVRN125BXV1V

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất:42000BTU

Giá bán: 35,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất:45000BTU

Giá bán: 44,500,000 VND

ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều inverter 45000BTU ARGG45LMLA-A

Model: ARGG45LMLA-A/ AOGG45LBTA-A

Công suất:45.000 BTU

Giá bán: 49,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió LG 1 chiều inverter 9000BTU ABNQ09GL1A2

Model: ABNQ09GL1A2

Công suất:9.000 BTU

Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió LG 1 chiều inverter 12000BTU ABNQ12GL2A2

Model: ABNQ12GL2A2

Công suất:12.000 BTU

Giá bán: 17,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió LG 1 chiều inverter 18000BTU ABNQ18GL2A2

Model: ABNQ18GL2A2

Công suất:18.000 BTU

Giá bán: 20,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió LG 1 chiều inverter 24000BTU ABNQ24GL3A2

Model: ABNQ24GL3A2

Công suất:24.000 BTU

Giá bán: 26,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Fujitsu 2 chiều inverter 24000BTU ARAG24LMLAZ

Model: ARAG24LMLAZ

Công suất:24.000 BTU

Giá bán: 29,700,000 VND

Contact Me on Zalo
0916499299