34.000

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 34000BTU AC100KN4DKH/EU

Model: AC100KN4DKH/EU

Công suất:34.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Dàn nóng điều hòa Panasonic Multi 2 chiều 34000BTU CU-5Z100WBH-8

Model: CU-5Z100WBH-8

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 44,000,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 34000BTU AC100JN4DEH/AF

Model: AC100JN4DEH/AF

Công suất:34000 BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 34000BTU AC100RNMDKG/EU

Model: AC100RNMDKG/EU

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 41,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 34000BTU AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU 3 pha

Model: AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 42,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 34000BTU AC100TNMDKC/EA

Model: AC100TNMDKC/EA

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 34000BTU AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA 3 pha

Model: AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 38,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 34000BTU AC100NNMSEC/EA

Model: AC100NNMSEC/EA

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 32,300,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 34.000BTU FDT100CNV-S5 âm trần 1 chiều

Model: FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5

Công suất:34.000 BTU

Giá bán: 33,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 34.000BTU FDT100VG âm trần 2 chiều inverter

Model: FDT100VG/FDC100VNP

Công suất:34.000 BTU

Giá bán: 42,900,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 34.000BTU FDT100VG âm trần 2 chiều inverter 3 pha

Model: FDT100VG/FDC100VNA

Công suất:34.000 BTU

Giá bán: 49,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 34000 BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52

Công suất:34000

Giá bán: 39,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CVM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 41,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CYM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CYM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 43,700,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM100ZM-S 34.000BTU

Model: SCM100ZM-S

Công suất:34000BTU

Giá bán: 41,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCFC100DVM/RZFC100DVM

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất:34000

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCFC100DVM/RZFC100DY1

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất:34000

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DV1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DV1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 47,700,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DY1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DY1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 50,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DV1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DV1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 45,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DY1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DY1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 48,400,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 2 chiều 34000BTU 5MXM100RVMV

Model: 5MXM100RVMV

Công suất:34000BTU

Giá bán: 46,300,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34000BTU 5MKM100RVMV

Model: 5MKM100RVMV

Công suất:34000BTU

Giá bán: 42,300,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 34000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF2/FDC90VNP

Công suất:34000BTU

Giá bán: 42,600,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 34000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF2/FDC100VNA

Công suất:34000BTU

Giá bán: 53,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CVM

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 52,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 54,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 43,300,000 VND

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Trang 1 trên 2
  • 1
  • 2
Contact Me on Zalo
0918662366