42.000

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TNMDKC/EA

Model: AC120TNMDKC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 39,200,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 36000BTU AC100TXADNC/EA

Model: AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 31,900,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TN4DKC/EA 1 pha

Model: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADKC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 34,500,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TXADNC/EA

Model: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 35,600,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 42000BTU AC120NN4SEC/EA

Model: AC120NN4SEC/EA - AC120NX4SGC/EA

Công suất:42000

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 42.000BTU FDT125CR-S5 âm trần 1 chiều

Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất:42.000 BTU

Giá bán: 36,800,000 VND

Điều hòa Panasonic 43000 BTU CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52

Công suất:43000

Giá bán: 46,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 42000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất:42000BTU

Giá bán: 35,700,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 42000BTU A5UW42GFA1

Model: A5UW42GFA1

Công suất:42000BTU

Giá bán: 35,200,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 45000BTU FDUM125VF

Model: FDUM125VF/FDC125VNA

Công suất:42000BTU

Giá bán: 56,700,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 33,100,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM125ZM-S 42.000BTU

Model: SCM125ZM-S

Công suất:42000BTU

Giá bán: 48,400,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 42.000BTU FVRN125BXV1V

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất:42000BTU

Giá bán: 35,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42000BTU GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 33,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 34,800,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 42000BTU APC/APO-H420

Model: APC/APO-H420

Công suất:42000BTU

Giá bán: 31,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 43.000BTU S-43PU2H5-8

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất:43000BTU

Giá bán: 41,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42000BTU FCNQ42MV1

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất:42000BTU

Giá bán: 38,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 42.000BTU APF/APO-420

Model: APF/APO-420

Công suất:42000BTU

Giá bán: 30,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 42.000BTU APF/APO-420

Model: APF/APO-420

Công suất:42000BTU

Giá bán: 27,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366