45.000

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 45000BTU AC120JN4DEH/AF

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất:45000 BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 45000BTU AC120RNMDKG/EU

Model: AC120RNMDKG/EU

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 45,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 45000BTU AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU 3 pha

Model: AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 47,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NNMSEC/EA

Model: AC120NNMSEC/EA

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 45.000BTU FDT125VF âm trần 2 chiều inverter

Model: FDT125VG/FDC125VNA

Công suất:45.000 BTU

Giá bán: 53,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 45000BTU ARG45ALC3

Model: ARG45ALC3/AOG45APA3L

Công suất:45.000 BTU

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 45000BTU ARG45RLC3

Model: ARG45RLC3/ AOG45RPA3L

Công suất:45.000 BTU

Giá bán: 38,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CVM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CVM

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 45,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 47,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 39,700,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF125CVM/RZA125DV1 45000 BTU 2 chiều

Model: FCF125CVM/RZA125DV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: 52,000,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF125CVM/RZA125DY1 45000 BTU 2 chiều

Model: FCF125CVM/RZA125DY1

Công suất:45000BTU

Giá bán: 54,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBQ125EVE/RZQ125LV1

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DV1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DV1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 49,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DY1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DY1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 52,700,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 45.000BTU ABYA45LCTZ

Model: ABYA45LCTZ

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 51,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCFC125DVM

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất:45000

Giá bán: 42,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất:45000BTU

Giá bán: 46,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất:45000BTU

Giá bán: 47,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất:42000BTU

Giá bán: 49,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 45.000BTU S-45PU1H5

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CVM

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hoà tủ đứng 1 chiều Panasonic 45.000BTU C45FFH

Model: CU/CS-C45FFH

Công suất:45000BTU

Giá bán: 37,800,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366