Điều hòa âm trần Fujitsu

Sắp xếp:

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 25000BTU

Model: AUY25A
Công suất: 25000BTU
Giá bán: 27,800,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 18000BTU

Model: AUY18A
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 21,200,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 54000BTU

Model: AUY54R
Công suất: 54000BTU
Giá bán: 51,500,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 18000BTU

Model: AUY18R
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 25000BTU

Model: AUY25R
Công suất: 25000BTU
Giá bán: 29,400,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 30000BTU

Model: AUY30R
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 38,500,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 36000BTU

Model: AUY36R
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 42,000,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 45000BTU

Model: AUY45R
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 46,800,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 36000BTU

Model: AUY36A
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 38,000,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 45000BTU

Model: AUY45A
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 40,500,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 54000BTU

Model: AUY54A
Công suất: 54000BTU
Giá bán: 44,900,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366