Điều hòa âm trần Fujitsu

Điều hòa âm trần Fujitsu 1 chiều

Xem tất cả

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 18000BTU

Model: AUY18A

Công suất:18000BTU

Giá bán: 21,200,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 25000BTU

Model: AUY25A

Công suất:25000BTU

Giá bán: 27,800,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A

Công suất:30000BTU

Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 36000BTU

Model: AUY36A

Công suất:36000BTU

Giá bán: 38,000,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 45000BTU

Model: AUY45A

Công suất:45000BTU

Giá bán: 40,500,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 54000BTU

Model: AUY54A

Công suất:54000BTU

Giá bán: 44,900,000 VND

Điều hòa âm trần Fujitsu 2 chiều

Xem tất cả

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 18000BTU

Model: AUY18R

Công suất:18000BTU

Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 25000BTU

Model: AUY25R

Công suất:25000BTU

Giá bán: 29,400,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 30000BTU

Model: AUY30R

Công suất:30000BTU

Giá bán: 38,500,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 36000BTU

Model: AUY36R

Công suất:36000BTU

Giá bán: 42,000,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 45000BTU

Model: AUY45R

Công suất:45000BTU

Giá bán: 46,800,000 VND

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 54000BTU

Model: AUY54R

Công suất:54000BTU

Giá bán: 51,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366