Điều hòa âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Công suất:18000BTU

Giá bán: 29,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Model: S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Công suất:24000BTU

Giá bán: 26,000,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Công suất:30000BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H8 3 pha

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H8

Công suất:30000BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36.000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Công suất:36000BTU

Giá bán: 32,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Model: S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Công suất:42000BTU

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 50.000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Công suất:50000BTU

Giá bán: 37,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU2H5-8

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 21.000BTU S-21PU2H5-8

Model: CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Công suất:21000BTU

Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU S-24PU2H5-8

Model: S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU2H5-8

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất:30000BTU

Giá bán: 35,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 34.000BTU S-34PU2H5-8

Model: S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất:34000BTU

Giá bán: 38,500,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 43.000BTU S-43PU2H5-8

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất:43000BTU

Giá bán: 42,100,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 48.000BTU S-48PU2H5-8

Model: S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất:48000BTU

Giá bán: 45,800,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366