Điều hòa âm trần Panasonic

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,500,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Model: S-25PU1H5B/U-25PN1H5
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 24,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H5
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H8 3 pha

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H8
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 29,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36.000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 31,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Model: S-42PU1H5B/U-42PN1H8
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 33,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 50.000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 36,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 18.000BTU S-1821PU3H/U-18PR1H5

Model: S-1821PU3H/U-18PR1H5
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 21.000BTU S-1821PU3H/U-21PR1H5

Model: S-1821PU3H/U-21PR1H5
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 30,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 24.000BTU S-2430PU3H/U-24PR1H5

Model: S-2430PU3H/U-24PR1H5
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 32,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 30.000BTU S-2430PU3H/U-30PR1H5

Model: S-2430PU3H/U-30PR1H5
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 34,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 34.000BTU S-3448PU3H/U-34PR1H5

Model: S-3448PU3H/U-34PR1H5
Công suất: 34000BTU
Giá bán: 38,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 42.000BTU S-3448PU3H/U-43PR1H5

Model: S-3448PU3H/U-43PR1H5
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 43,400,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 42.000BTU S-3448PU3H/U-43PR1H8 3 phase

Model: S-3448PU3H/U-43PR1H8
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 43,400,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 48.000BTU S-3448PU3H/U-48PR1H5

Model: S-3448PU3H/U-48PR1H5
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 46,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều Inverter 48.000BTU 3448PU3H/U-48PR1H8 3 phase

Model: 3448PU3H/U-48PR1H8
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 46,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-1821PU3HA/U-18PRH1H5

Model: S-1821PU3HA / U-18PRH1H5
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 29,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 21.000BTU S-1821PU3HA/U-21PRH1H5

Model: S-1821PU3HA/U-21PRH1H5
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 35,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU S-2430PU3HA/U-24PRH1H5

Model: S-2430PU3HA/U-24PRH1H5
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 38,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 34.000BTU S-3448PU3HA/U-34PRH1H5

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Công suất: 34000BTU
Giá bán: 46,900,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366