Điều hòa âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU1H5

Model: S-18PU1H5/U-18PV1H5

Công suất:18000

Giá bán: 19,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 22.000BTU S-22PU1H5

Model: S-22PU1H5/U-22PV1H5

Công suất:22000BTU

Giá bán: 24,000,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 25.000BTU S-25PU1H5

Model: S-25PU1H5/U-25PV1H5

Công suất:25000BTU

Giá bán: 25,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 28.000BTU S-28PU1H5

Model: S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất:28000BTU

Giá bán: 29,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5

Model: S-30PU1H5/U-30PV1H5

Công suất:30000BTU

Giá bán: 31,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 40.000BTU S-40PU1H5

Model: S-40PU1H5/U-40PV1H8

Công suất:40000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 45.000BTU S-45PU1H5

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 50.000BTU S-50PU1H5

Model: S-50PU1H5/U-50PV1H8

Công suất:50000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU2H5-8

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 21.000BTU S-21PU2H5-8

Model: CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Công suất:21000BTU

Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU S-24PU2H5-8

Model: S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU2H5-8

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất:30000BTU

Giá bán: 35,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 34.000BTU S-34PU2H5-8

Model: S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất:34000BTU

Giá bán: 38,500,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 43.000BTU S-43PU2H5-8

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất:43000BTU

Giá bán: 42,100,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 48.000BTU S-48PU2H5-8

Model: S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất:48000BTU

Giá bán: 45,800,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366