Điều hòa âm trần Panasonic

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-19PU1H5B/U-19PN1H5

Model: S-19PU1H5B/U-19PN1H5
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 29,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU S-25PU1H5B/U-25PN1H5

Model: S-25PU1H5B/U-25PN1H5
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 26,000,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H5

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H5
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU1H5B/U-30PN1H8 3 pha

Model: S-30PU1H5B/U-30PN1H8
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36.000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8

Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 32,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 42.000BTU S-42PU1H5B/U-42PN1H8

Model: S-42PU1H5B/U-42PN1H8
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 50.000BTU S-50PU1H5B/U-50PN1H8

Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 37,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU2H5-8

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 21.000BTU S-21PU2H5-8

Model: 21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU S-24PU2H5-8

Model: S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000BTU S-30PU2H5-8

Model: S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 35,600,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 34.000BTU S-34PU2H5-8

Model: S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Công suất: 34000BTU
Giá bán: 38,500,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 43.000BTU S-43PU2H5-8

Model: S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
Công suất: 43000BTU
Giá bán: 42,100,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic Inverter 48.000BTU S-48PU2H5-8

Model: S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 45,800,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU S/U-18PU3HB5

Model: S/U-18PU3HB5
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 31,100,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 21.000BTU S/U-21PU3HB5

Model: S/U-21PU3HB5
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 37,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU S/U-24PU3HB5

Model: S/U-24PU3HB5
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 38,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 34.000BTU S/U-34PU3HB5

Model: S/U-34PU3HB5
Công suất: 34000BTU
Giá bán: 47,900,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 43.000BTU S/U-43PU3HB5

Model: S/U-43PU3HB5
Công suất: 43000BTU
Giá bán: 51,700,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 43.000BTU S/U-43PU3HB8 3 pha

Model: S/U-43PU3HB8
Công suất: 43000BTU
Giá bán: 52,900,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366