Điều hòa Daikin

Sắp xếp:

Điều hòa Daikin 9.000BTU FTF25XAV1V/RF25XAV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF25XAV1V/RF25XAV1V
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 6,800,000 VND

Điều hòa Daikin 12.000BTU FTF35XAV1V/RF35XAV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF35XAV1V/RF35XAV1V
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Daikin 18000BTU FTF50XV1V/RF50XV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF50XV1V/RF50XV1V
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 14,100,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 21,100,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB25YVMV 9000BTU

Model: FTKB25YVMV/RKB25YVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 8,300,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB35YVMV 12000BTU

Model: FTKB35YVMV/RKB35YVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 10,150,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB50YVMV 18000BTU

Model: FTKB50YVMV/RKB50YVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,300,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB60WAVMV 21000BTU

Model: FTKB60WAVMV/RKB60WVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 22,100,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25XVMV 9000BTU

Model: FTHF25XVMV/RHF25XVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 10,400,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35XVMV 12000BTU

Model: FTHF35XVMV/RHF35XVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50VVMV 18000BTU

Model: FTHF50VVMV/RHF50VVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71VVMV 24000BTU

Model: FTHF71VVMV/RHF71VVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 31,300,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY25WAVMV 9000BTU

Model: FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 11,000,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY35WAVMV 12000BTU

Model: FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 13,700,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY50WVMV 18000BTU

Model: FTKY50WVMV/RKY50WVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 20,900,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY71WVMV 24000BTU

Model: FTKY71WVMV/RKY71WVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 31,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 11,000,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 13,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 22,050,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 34,700,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366