Điều hòa Daikin

Sắp xếp:

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB25WAVMV 9000BTU

Model: FTKB25WAVMV/RKB25WVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB35WAVMV 12000BTU

Model: FTKB35WAVMV/RKB35WVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 10,800,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB50WAVMV 18000BTU

Model: FTKB50WAVMV/RKB50WVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,900,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB60WAVMV 21000BTU

Model: FTKB60WAVMV/RKB60WVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY25WAVMV 9000BTU

Model: FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 9,600,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY35WAVMV 12000BTU

Model: FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 11,600,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY50WVMV 18000BTU

Model: FTKY50WVMV/RKY50WVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,200,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY71WVMV 24000BTU

Model: FTKY71WVMV/RKY71WVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 29,600,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25VAVMV 9000BTU

Model: FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 10,450,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35VAVMV 12000BTU

Model: FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50VVMV 18000BTU

Model: FTHF50VVMV/RHF50VVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 20,700,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71VVMV 24000BTU

Model: FTHF71VVMV/RHF71VVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 32,000,000 VND

Điều hòa Daikin 9.000BTU FTF25UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,150,000 VND

Điều hòa Daikin 12.000BTU FTF35UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,150,000 VND

Điều hòa Daikin 18000BTU FTC50NV1V treo tường 1 chiều

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 14,800,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 21,100,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 16,000,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 24,100,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 37,900,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366