Điều hòa Daikin

Điều hòa Daikin cơ ga r32

Xem tất cả

Điều hòa Daikin 9.000BTU FTF25UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,000,000 VND

Điều hòa Daikin 12.000BTU FTF35UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa Daikin 18000BTU FTC50NV1V treo tường 1 chiều

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,100,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 20,100,000 VND

Điều hòa Daikin ga R32 loại 1 chiều Inverter

Xem tất cả

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25VAVMV 9000BTU

Model: FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,000,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35VAVMV 12000BTU

Model: FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,900,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50VAVMV 18000BTU

Model: FTKA50VAVMV/RKA50VAVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,000,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA60VAVMV 21000BTU

Model: FTKA60VAVMV/RKA60VAVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 21,400,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKC25UAVMV

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKC35UAVMV

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 11,200,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKC50UVMV

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,950,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKC71UVMV

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25UAVMV 9000BTU

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35UAVMV 12000BTU

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18000BTU

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA60UAVMV 21000BTU

Model: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin ga R32 loại 2 chiều Inverter

Xem tất cả

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RVMV 9000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,150,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RVMV 12000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,950,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa Daikin ga R32 loại 2 chiều Inverter Thái Lan

Xem tất cả

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 14,800,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 32,300,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366