Điều hòa Dairry

Sắp xếp:

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR09-SKC
Công suất: 9000 BTU
Giá bán: 4,750,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR12-SKC
Công suất: 12000 BTU
Giá bán: 5,750,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR18-SKC
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR24-SKC
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-KH treo tường 2 chiều

Model: DR09-KH
Công suất: 9000 BTU
Giá bán: 5,800,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-KH treo tường 2 chiều

Model: DR12-KH
Công suất: 12000 BTU
Giá bán: 6,850,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-KH treo tường 2 chiều

Model: DR18-KH
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 10,400,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-KH treo tường 2 chiều

Model: DR24-KH
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 13,200,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 9000BTU i-DR09LKC 1 chiều

Model: i-DR09LKC
Công suất: 9000 BTU
Giá bán: 5,850,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 12000BTU i-DR12LKC 1 chiều

Model: i-DR12LKC
Công suất: 12000 BTU
Giá bán: 6,750,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 18000BTU i-DR18LKC 1 chiều

Model: i-DR18LKC
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 24000BTU i-DR24LKC 1 chiều

Model: i-DR24LKC
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 14,800,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 9000BTU i-DR09LKH 2 chiều

Model: i-DR09LKH
Công suất: 9000 BTU
Giá bán: 6,950,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 12000BTU i-DR12LKH 2 chiều

Model: i-DR12LKH
Công suất: 12000 BTU
Giá bán: 7,750,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 18000BTU i-DR18LKH 2 chiều

Model: i-DR18LKH
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 13,900,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 24000BTU i-DR24LKH 2 chiều

Model: i-DR24LKH
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 16,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366