Điều hòa Nagakawa – Nhập Khẩu Malaysia

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9.000BTU NS-C09R1M05

Model: NS-C09R1M05

Công suất:9000

Giá bán: 4,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12.000BTU NS-C12R1M05

Model: NS-C12R1M05

Công suất:12000

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18.000BTU NS-C18R1M05

Model: NS-C18R1M05

Công suất:18000

Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24.000BTU NS-C24R1M05

Model: NS-C24R1M05

Công suất:24000

Giá bán: 12,100,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9.000BTU NS-A09R1M05

Model: NS-A09R1M05

Công suất:9000

Giá bán: 5,550,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12.000BTU NS-A12R1M05

Model: NS-A12R1M05

Công suất:12000

Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18.000BTU NS-A18R1M05

Model: NS-A18R1M05

Công suất:18000

Giá bán: 10,400,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24.000BTU NS-A24R1M05

Model: NS-A24R1M05

Công suất:24000

Giá bán: 13,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9.000BTU NS-C09R2H06

Model: NS-C09R2H06

Công suất:9000

Giá bán: 4,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12.000BTU NS-C12R2H06

Model: NS-C12R2H06

Công suất:12000

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24.000BTU NS-C18R2H06

Model: NS-C18R2H06

Công suất:18000

Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24.000BTU NS-C24R2H06

Model: NS-C24R2H06

Công suất:24000

Giá bán: 12,100,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366