Điều hòa Panasonic

Sắp xếp:

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9WKH-8

Model: CU/CS-N9WKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,700,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12WKH-8

Model: CU/CS-N12WKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,700,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU N18XKH-8

Model: N18XKH-8
Công suất: 18000
Giá bán: 15,100,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24XKH-8

Model: N24XKH-8
Công suất: 24000
Giá bán: 21,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9XKH-8

Model: CU/CS-XPU9XKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 9,150,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12XKH-8

Model: CU/CS-XPU12XKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 11,150,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18XKH-8

Model: CU/CS-XPU18XKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 17,900,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24XKH-8

Model: CU/CS-XPU24XKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 24,100,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU YZ9WKH-8

Model: YZ9WKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 11,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU YZ12WKH-8

Model: YZ12WKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU YZ18UKH-8

Model: CU/CS-YZ18UKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 20,700,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU XZ9XKH-8

Model: CU/CS-XZ9XKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 14,300,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12XKH-8

Model: CU/CS-XZ12XKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 17,300,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18XKH-8

Model: CU/CS-XZ18XKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24XKH-8

Model: CU/CS-XZ24XKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 34,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU XZ9ZKH-8

Model: CU/CS-XZ9ZKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 14,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12ZKH-8

Model: CU/CS-XZ12ZKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 17,300,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18ZKH-8

Model: CU/CS-XZ18ZKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24ZKH-8

Model: CU/CS-XZ24ZKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 34,200,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9.000BTU U9XKH-8

Model: CU/CS-U9XKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 10,600,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366