Điều hòa Panasonic

1. Điều hòa Panasonic

Xem tất cả

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9WKH-8

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12WKH-8

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU N18VKH-8

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,100,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24VKH-8

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 20,300,000 VND

2. Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter tiêu chuẩn XPU

Xem tất cả

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9XKH-8

Model: CU/CS-XPU9XKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12XKH-8

Model: CU/CS-XPU12XKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 10,750,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18XKH-8

Model: CU/CS-XPU18XKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24XKH-8

Model: CU/CS-XPU24XKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9WKH-8

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12WKH-8

Model: CU/CS-XPU12WKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18WKH-8

Model: CU/CS-XPU18WKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24WKH-8

Model: CU/CS-XPU24WKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,400,000 VND

3. Điều hòa Panasonic 2 chiều Invecter tiêu chuẩn (YZ)

Xem tất cả

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU YZ9WKH-8

Model: YZ9WKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,750,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU YZ12WKH-8

Model: YZ12WKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 13,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU YZ18UKH-8

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,850,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter cao cấp U

Xem tất cả

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU U9VKH-8

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 9,500,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU U12VKH-8

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất:12000TU

Giá bán: 11,550,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU U18VKH-8

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 18,850,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU U24VKH-8

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 25,400,000 VND

Điều hòa Panasonic dòng Inverter hai chiều cao cấp

Xem tất cả

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU Z9VKH-8

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 13,450,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU Z12VKH-8

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 15,650,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU Z18VKH-8

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 22,850,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU Z24VKH-8

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 31,400,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366