Điều hòa Panasonic

Sắp xếp:

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9ZKH-8

Model: N9ZKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12ZKH-8

Model: N12ZKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU N18ZKH-8

Model: N18ZKH-8
Công suất: 18000
Giá bán: 14,800,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24XKH-8

Model: N24XKH-8
Công suất: 24000
Giá bán: 20,700,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9XKH-8

Model: CU/CS-XPU9XKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12XKH-8

Model: CU/CS-XPU12XKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 11,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18XKH-8

Model: CU/CS-XPU18XKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 17,650,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24XKH-8

Model: CU/CS-XPU24XKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 23,800,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU YZ9WKH-8

Model: YZ9WKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 11,050,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU YZ12WKH-8

Model: YZ12WKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 13,650,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU YZ18UKH-8

Model: CU/CS-YZ18UKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 20,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU XZ9XKH-8

Model: CU/CS-XZ9XKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 14,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU XZ9ZKH-8

Model: CU/CS-XZ9ZKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 14,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12ZKH-8

Model: CU/CS-XZ12ZKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 16,900,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18ZKH-8

Model: CU/CS-XZ18ZKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 24,800,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24ZKH-8

Model: CU/CS-XZ24ZKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 33,800,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9.000BTU U9XKH-8

Model: CU/CS-U9XKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 10,600,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU U12XKH-8

Model: CU/CS-U12XKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU U18XKH-8

Model: CU/CS-U18XKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 20,600,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU U24XKH-8

Model: CU/CS-U24XKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 27,800,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366