Điều hòa multi LG

Sắp xếp:

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GSJB0

Model: AMNQ09GSJB0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,000,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GSJB0

Model: AMNQ12GSJB0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,800,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GSKB0

Model: AMNQ18GSKB0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 6,450,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GSKB0

Model: AMNQ24GSKB0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 7,300,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GTUA0

Model: AMNQ09GTUA0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,250,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GTUA0

Model: AMNQ12GTUA0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 7,550,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GTTA0

Model: AMNQ18GTTA0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 8,850,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GTTA0

Model: AMNQ24GTTA0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 9,500,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GL1A0

Model: AMNQ09GL1A0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,600,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GL2A0

Model: AMNQ12GL2A0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 8,300,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GL2A0

Model: AMNQ18GL2A0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,200,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GL3A0

Model: AMNQ24GL3A0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 9,950,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 18000BTU A2UQ18GFD0

Model: A2UQ18GFD0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 14,450,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 24000BTU A3UQ24GFD0

Model: A3UQ24GFD0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 16,600,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 30000BTU A3UQ30GFD0

Model: A3UQ30GFD0
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 19,000,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 36000BTU A4UQ36GFD0

Model: A4UQ36GFD0
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 24,200,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 48000BTU A5UQ48GFA1

Model: A5UQ48GFA1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 35,000,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0 giá rẻ nhất

Model: AMNW09GSJB0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,850,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0 giá rẻ

Model: AMNW12GSJB0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,550,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0 giá rẻ

Model: AMNW18GSKB0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 6,150,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366