Điều hòa multi LG

Điều hòa multi LG loại 1 chiều

Xem tất cả

Dàn lạnh điều hòa multi LG 9000BTU AMNQ09GSJA0 1 chiều

Model: AMNQ09GSJA0

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,950,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GSJA0

Model: AMNQ12GSJA0

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,750,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GSKA0

Model: AMNQ18GSKA0

Công suất:18000BTU

Giá bán: 6,400,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GSKA0

Model: AMNQ24GSKA0

Công suất:24000BTU

Giá bán: 7,200,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GSJB0

Model: AMNQ09GSJB0

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,950,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GSJB0

Model: AMNQ12GSJB0

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,750,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GSKB0

Model: AMNQ18GSKB0

Công suất:18000BTU

Giá bán: 6,400,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GSKB0

Model: AMNQ24GSKB0

Công suất:24000BTU

Giá bán: 7,200,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GTUA0

Model: AMNQ09GTUA0

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,250,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GTUA0

Model: AMNQ12GTUA0

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,500,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GTTA0

Model: AMNQ18GTTA0

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,850,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GTTA0

Model: AMNQ24GTTA0

Công suất:24000BTU

Giá bán: 9,450,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GL1A0

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,600,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GL2A0

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GL2A0

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,150,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GL3A0

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất:24000BTU

Giá bán: 9,950,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 18000BTU A2UQ18GFD0

Model: A2UQ18GFD0

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,450,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 24000BTU A3UQ24GFD0

Model: A3UQ24GFD0

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,600,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 30000BTU A3UQ30GFD0

Model: A3UQ30GFD0

Công suất:30000BTU

Giá bán: 19,300,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 36000BTU A4UQ36GFD0

Model: A4UQ36GFD0

Công suất:36000BTU

Giá bán: 24,650,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều 48000BTU A5UQ48GFA1

Model: A5UQ48GFA1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 33,800,000 VND

Điều hòa multi LG loại 2 chiều

Xem tất cả

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0 giá rẻ nhất

Model: AMNW09GSJB0

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,700,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0 giá rẻ

Model: AMNW12GSJB0

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 15000BTU AMNW15GSJB0 giá rẻ

Model: AMNW15GSJB0

Công suất:15000BTU

Giá bán: 5,750,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0 giá rẻ

Model: AMNW18GSKB0

Công suất:18000BTU

Giá bán: 6,000,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0 giá rẻ

Model: AMNW24GSKB0

Công suất:24000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2 giá rẻ

Model: AMNW09GL1A2

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,050,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2 giá rẻ

Model: AMNW12GL2A2

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2 giá rẻ

Model: AMNW18GL2A2

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,600,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2 giá rẻ

Model: AMNW24GL3A2

Công suất:24000BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GTUA0 âm trần

Model: AMNW09GTUA0

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,200,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GTUA0 âm trần

Model: AMNW12GTUA0

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,600,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GTTA0 âm trần

Model: AMNW18GTTA0

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,850,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 18000BTU A3UW18GFA2 giá rẻ

Model: A3UW18GFA2

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,950,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 24000BTU A4UW24GFA2 giá rẻ

Model: A4UW24GFA2

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,800,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 30000BTU A5UW30GFA2 giá rẻ

Model: A5UW30GFA2

Công suất:30000BTU

Giá bán: 26,950,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 40000BTU A5UW40GFA0 giá rẻ

Model: A5UW40GFA0

Công suất:40000BTU

Giá bán: 35,200,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 42000BTU A5UW42GFA1

Model: A5UW42GFA1

Công suất:42000BTU

Giá bán: 35,200,000 VND

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 48000BTU A5UW48GFA1

Model: A5UW48GFA1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 38,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366