Điều hòa multi LG

Sắp xếp:

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GSJB0

Model: AMNQ09GSJB0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,000,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GSJB0

Model: AMNQ12GSJB0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,800,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GSKB0

Model: AMNQ18GSKB0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 6,450,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GSKB0

Model: AMNQ24GSKB0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 7,300,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GTUA0

Model: AMNQ09GTUA0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,250,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GTUA0

Model: AMNQ12GTUA0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 7,550,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GTTA0

Model: AMNQ18GTTA0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 8,850,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GTTA0

Model: AMNQ24GTTA0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 9,500,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GL1A0

Model: AMNQ09GL1A0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,600,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GL2A0

Model: AMNQ12GL2A0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 8,300,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GL2A0

Model: AMNQ18GL2A0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,200,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GL3A0

Model: AMNQ24GL3A0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 9,950,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0 giá rẻ nhất

Model: AMNW09GSJB0
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,850,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0 giá rẻ

Model: AMNW12GSJB0
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,550,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0 giá rẻ

Model: AMNW18GSKB0
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 6,150,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0 giá rẻ

Model: AMNW24GSKB0
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 6,700,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2 giá rẻ

Model: AMNW09GL1A2
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 9,200,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2 giá rẻ

Model: AMNW12GL2A2
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,850,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2 giá rẻ

Model: AMNW18GL2A2
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 10,650,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2 giá rẻ

Model: AMNW24GL3A2
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 11,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366