Điều hòa Panasonic dòng Inverter hai chiều cao cấp 2020

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9UKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12UKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24UKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24UKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9UKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-PU9UKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-PU12UKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-PU18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-PU24UKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU9TKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-XU9TKH-8

Công suất:BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12TKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-XU12TKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU18TKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-XU18TKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU24TKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-XU24TKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ9UKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-YZ9UKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ12UKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-YZ12UKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ24UKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-YZ24UKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366