Điều hòa tủ đứng LG

Sắp xếp:

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU 1 chiều inverter APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 25,800,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 30000BTU APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 29,300,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 48000BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 39,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều APNQ48GT3E4 nhập khẩu

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 39,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 98.000BTU APNQ100LFA0

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0
Công suất: 98000BTU
Giá bán: 75,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 150000BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
Công suất: 150000BTU
Giá bán: 169,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 200000BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0
Công suất: 200000
Giá bán: 178,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU 1 chiều ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Model: ZPNQ24GS1A0/ZUAC1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU 1 chiều ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Model: ZPNQ30GR5E0/ZUAC1
Công suất: 30000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD3
Công suất: 36000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD3
Công suất: 48000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 24.000BTU inverter APNQ24GS1A3

Model: APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3
Công suất: 24000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNQ30GR5A3

Model: APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3
Công suất: 28000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 46.000BTU APNQ48GT3E3

Model: APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3
Công suất: 46000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều HP-H246SLAO 24000BTU

Model: HP-H246SLAO
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: Liên hệ
Contact Me on Zalo
0918662366