Điều hòa tủ đứng LG

Sắp xếp:

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU 1 chiều ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Model: ZPNQ24GS1A0/ZUAC1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 26,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU 1 chiều ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Model: ZPNQ30GR5E0/ZUAC1
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 38,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD3
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 38,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 41,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD3
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 41,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 98.000BTU APNQ100LFA0

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0
Công suất: 98000BTU
Giá bán: 78,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 150000BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
Công suất: 150000BTU
Giá bán: 160,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 200000BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0
Công suất: 200000
Giá bán: 170,000,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366