Điều hòa tủ đứng LG

Điều hòa tủ đứng LG 2019

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 24.000BTU APNQ24GS1A3

Model: APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 28.000BTU APNQ30GR5A3

Model: APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3

Công suất:28000BTU

Giá bán: 27,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 46.000BTU APNQ48GT3E3

Model: APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3

Công suất:46000BTU

Giá bán: 39,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 98.000BTU APNQ100LFA0

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Công suất:98000BTU

Giá bán: 69,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 2020

Xem tất cả

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 24000BTU APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,400,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 30000BTU APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Công suất:30000BTU

Giá bán: 27,600,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 35,400,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 35,400,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 48000BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 40,900,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 48000BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 40,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 150000BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Công suất:150000BTU

Giá bán: 197,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 200000BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Công suất:200000

Giá bán: 209,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều HP-H246SLAO 24000BTU

Model: HP-H246SLAO

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 20,600,000 VND

Contact Me on Zalo
0916499299