Trên 10 triệu

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12CPTA-V 12000BTU

Model: ASGG12CPTA-V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,100,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG18CPTA-V 18000BTU

Model: ASGG18CPTA-V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,900,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG24CPTA-V 24000BTU

Model: ASGG24CPTA-V

Công suất:24000BTU

Giá bán: 19,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Model: FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 25,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Model: FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Công suất:21000 BTU

Giá bán: 31,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Model: FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 33,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM

Model: FBA71BVMA9/RZF71CYM

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 34,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CVM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 39,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CYM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CYM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 41,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CVM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CVM

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 42,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 45,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CVM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CVM

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 46,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CYM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CYM

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 49,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Công suất:15000 BTU

Giá bán: 17,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 21,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Công suất:21000 BTU

Giá bán: 25,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 30,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 30,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 31,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 31,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 35,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 36,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 39,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 48000BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 42,500,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF50CVM/RZA50DV2V 18000 BTU 2 chiều

Model: FCF50CVM/RZA50DV2V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 29,100,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF60CVM/RZA60DV2V 21000 BTU 2 chiều

Model: FCF60CVM/RZA60DV2V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF71CVM/RZA71DV1 24000 BTU 2 chiều

Model: FCF71CVM/RZA71DV1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 38,000,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DV1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DV1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 45,300,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DY1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DY1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 47,800,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF125CVM/RZA125DV1 45000 BTU 2 chiều

Model: FCF125CVM/RZA125DV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: 49,300,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366