Từ 50 - 70 triệu

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 98.000BTU APNQ100LFA0

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Công suất:98000BTU

Giá bán: 73,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBQ140EVE/RZQ140LV1

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Công suất:50000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Công suất:50000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 34000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF2/FDC100VNA

Công suất:34000BTU

Giá bán: 53,500,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 45000BTU FDUM125VF

Model: FDUM125VF/FDC125VNA

Công suất:42000BTU

Giá bán: 56,700,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 48000BTU FDUM140VF

Model: FDUM140VF/FDC140VNA

Công suất:48000BTU

Giá bán: 59,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DY1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DY1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 52,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DV1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DV1

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 54,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DY1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DY1

Công suất:50000BTU

Giá bán: 57,400,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 45.000BTU ABYA45LCTZ

Model: ABYA45LCTZ

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 51,600,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA

Model: ABYG54LRTA

Công suất:54000 BTU

Giá bán: 54,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 54,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU 1 chiều NP-C100R1C24

Model: NP-C100R1C24

Công suất:100.000BTU

Giá bán: 59,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 100.000BTU APF/APO-H1000

Model: APF/APO-H1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 59,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 100.000BTU APF/APO-1000

Model: APF/APO-1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 57,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CVM

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU FVA140AMVM/RZF140CYM

Model: FVA140AMVM/RZF140CYM

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 36.000BTU FVQ100CVEB

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU 1 chiều NP-C100DL

Model: NP-C100DL

Công suất:100.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200

Model: APF/APO-H1200

Công suất:120000BTU

Giá bán: 71,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MMC

Model: FC100MMC

Công suất:100000BTU

Giá bán: 57,000,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366