Casper

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 18.000BTU CFC-18TL22

Model: CFC-18TL22

Công suất:18.000 BTU

Giá bán: 14,500,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 28.000BTU CFC-28TL22

Model: CFC-28TL22

Công suất:28.000 BTU

Giá bán: 17,000,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 36.000BTU CFC-36TL22

Model: CFC-36TL22

Công suất:36.000 BTU

Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 50.000BTU CFC-50TL22

Model: CFC-50TL22

Công suất:50.000 BTU

Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Casper 18000BTU DC-18TL22

Model: DC-18TL22

Công suất:18.000

Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Casper 28000BTU DC-28TL22

Model: DC-28TL22

Công suất:28.000

Giá bán: 18,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Casper 36000BTU DC-36TL22

Model: DC-36TL22

Công suất:36.000

Giá bán: 26,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Casper 50000BTU DC-50TL22

Model: DC-50TL22

Công suất:50.000

Giá bán: 31,500,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 9000BTU IH-09TL22

Model: IH-09TL22

Công suất:9000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 12000BTU IH-12TL22

Model: IH-12TL22

Công suất:12000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 18000BTU IH-18TL22

Model: IH-18TL22

Công suất:18000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 24000BTU IH-24TL22

Model: IH-24TL22

Công suất:24000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,600,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,650,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU KC-09FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-09FC32

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 12000BTU KC-12FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-12FC32

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 18000BTU KC-18FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-18FC32

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 24000BTU KC-24FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-24FC32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GC-09TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GC-12TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GC-18TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,100,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,000,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GH-09TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,300,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GH-12TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Trang 1 trên 2
  • 1
  • 2
Contact Me on Zalo
0918662366