Funiki

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,200,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,800,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24MMC 24.000BTU

Model: HSC24MMC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 11,600,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 9.000BTU

Model: SC09MMC2

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,200,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 12.000BTU

Model: SC12MMC2

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,800,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 18.000BTU

Model: SC18MMC2

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC24MMC2 24.000BTU

Model: SC24MMC2

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,600,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH09MMC2 9.000BTU

Model: SH09MMC2

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,000,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH12MMC2 12.000BTU

Model: SH12MMC2

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH18MMC2 18.000BTU

Model: SH18MMC2

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH24MMC2 24.000BTU

Model: SH24MMC2

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SBC09 9.000BTU

Model: SBC09

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,400,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC12 12.000BTU

Model: SSC12

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,900,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC18 18.000BTU

Model: SSC18

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SSC24 24.000BTU

Model: SSC24

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SBH09 9.000BTU

Model: SBH09

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,200,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH12 12.000BTU

Model: SSH12

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH18 18.000BTU

Model: SSH18

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Funiki 2 chiều SSH24 24.000BTU

Model: SSH24

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCA3-18CRN1 18000BTU

Model: MCA3-18CRN1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,000,000 VND

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1-R 36000BTU

Model: MCD-36HRN1-R

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,000,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18000BTU CH18MMC

Model: CH18MMC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,600,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24000BTU CH24MMC

Model: CH24MMC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 19,100,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36000BTU CH36MMC

Model: CH36MMC

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,400,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50000BTU CH50MMC

Model: CH50MMC

Công suất:50000BTU

Giá bán: 33,600,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki chiều 18000BTU CC18MMC

Model: CC18MMC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki chiều 24000BTU CC24MMC

Model: CC24MMC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,000,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36000BTU CC36MMC

Model: CC36MMC

Công suất:36000BTU

Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50000BTU CC50MMC

Model: CC50MMC

Công suất:50000BTU

Giá bán: 30,700,000 VND

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Trang 1 trên 2
  • 1
  • 2
Contact Me on Zalo
0918662366