Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 18000BTU GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Model: GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 24000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất:24000BTU

Giá bán: 22,700,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất:30000BTU

Giá bán: 29,600,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42000BTU GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 48000BTU GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 55000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất:48000BTU

Giá bán: 33,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18000BTU GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Model: GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24000BTU GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Model: GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Công suất:24000BTU

Giá bán: 22,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30000BTU GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Model: GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Công suất:30000BTU

Giá bán: 26,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36000BTU GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Model: GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Công suất:36000BTU

Giá bán: 32,400,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42000BTU GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Model: GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Công suất:42000BTU

Giá bán: 34,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48000BTU GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Model: GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Công suất:48000BTU

Giá bán: 38,200,000 VND

Điều hòa Gree GVC24AG-K1NNA5A 24000BTU 1 chiều

Model: GVC24AG-K1NNA5A

Công suất:24000BTU

Giá bán: 17,800,000 VND

Điều hòa Gree GVC36AH-M1NNA5A 36000BTU 1 chiều

Model: GVC36AH-M1NNA5A

Công suất:36000BTU

Giá bán: 26,800,000 VND

Điều hòa Gree GVC42AH-M1NNA5A 42000BTU 1 chiều

Model: GVC42AH-M1NNA5A

Công suất:42000BTU

Giá bán: 28,300,000 VND

Điều hòa Gree GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU 2 chiều

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,500,000 VND

Điều hòa Gree GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU 2 chiều

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất:24000BTU

Giá bán: 20,950,000 VND

Điều hòa Gree GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU 2 chiều

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất:36000BTU

Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa Gree GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU 2 chiều

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất:42000BTU

Giá bán: 31,900,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09KB-K6N0C4 công suất 9.000 BTU

Model: GWH09KB-K6N0C4

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,550,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J công suất 18.000 BTU

Model: GWH18ID-K3N9B2J

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,450,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D công suất 24.000 BTU

Model: GWH24IE-K3N9B2D

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 12.000BTU GWC12KC-K6N0C4

Model: GWC12KC-K6N0C4

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 18.000BTU GWC18KD-K6N0C4

Model: GWC18KD-K6N0C4

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU GWC24KE-K6N0C4

Model: GWC24QE-E3NNC2A

Công suất:24000BTU

Giá bán: 13,900,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366