Midea

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 12.000BTU MTB-12CR

Model: MTB-12CR

Công suất:12.000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 18.000BTU MTB-18CR

Model: MTB-18CR

Công suất:18.000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 28.000BTU MTB-28CR

Model: MTB-28CR

Công suất:28.000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 36.000BTU MTB-36CR

Model: MTB-36CR

Công suất:36.000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 50.000BTU MTB-50CR

Model: MTB-50CR

Công suất:50.000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 60.000BTU MTB-60CR

Model: MTB-60CR

Công suất:60.000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 12.000BTU MTB-12HRN1

Model: MTB-12HRN1

Công suất:12.000

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 18.000BTU MTB-18HRN1

Model: MTB-18HRN1

Công suất:18.000

Giá bán: 14,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 28.000BTU MTB-28HRN1

Model: MTB-28HRN1

Công suất:28.000

Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 36.000BTU MTB-36HRN1

Model: MTB-36HRN1

Công suất:36.000

Giá bán: 23,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 50.000BTU MTB-50HRN1

Model: MTB-50HRN1

Công suất:50.000

Giá bán: 27,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 60.000BTU MTB-60HRN1

Model: MTB-60HRN1

Công suất:60.000

Giá bán: 36,600,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 18000BTU MSMA1-18HRN1

Model: MSMA1-18HRN1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,300,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 24000BTU MSAB1-24HRN1

Model: MSAB1-24HRN1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFB-10CRN8

Model: MSAFB-10CRN8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,200,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSAFB-13CRN8

Model: MSMA1-13CRN1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFB-18CRN8

Model: MSAFB-18CRN8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,400,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSAB1-24CRN1

Model: MSAB1-24CRN1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000BTU MFPA-28HRN1

Model: MFPA-28HRN1

Công suất:28000BTU

Giá bán: 19,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 50.000BTU MFJJ-50HRN1

Model: MFJJ-50HRN1

Công suất:50000BTU

Giá bán: 29,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000BTU MFPA-28CRN1

Model: MFPA-28CRN1

Công suất:28000BTU

Giá bán: 18,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 48.000BTU MFJJ-50CRN1

Model: MFJJ-50CRN1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 27,400,000 VND

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-28CRN1 24000BTU

Model: MCD-28CRN1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1-R 36000BTU

Model: MCD-36CRN1-R

Công suất:36000BTU

Giá bán: 26,200,000 VND

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-50CRN1 48000BTU

Model: MCD-50CRN1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 29,200,000 VND

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18000BTU

Model: MCA3-18HRN1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HR1 24000BTU

Model: MCD-28HR1

Công suất:28000BTU

Giá bán: 21,200,000 VND

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1-R 36000BTU

Model: MCD-36HRN1

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,900,000 VND

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Trang 1 trên 2
  • 1
  • 2
Contact Me on Zalo
0918662366