Mitsubishi Electric

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9000BTU MS-HP25VF

Model: MS-HP25VF/MU-HP25VF

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,950,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 18000BTU MS-HP50VF

Model: MS-HP50VF/MU-HP50VF

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 12000BTU MS-HP35VF

Model: MS-HP35VF/MU-HP35VF

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 24000BTU MS-HP60VF

Model: MS-HP60VF/MU-HP60VF

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 9000BTU MUZ/MSZ-HL25VA

Model: MUZ/MSZ-HL25VA

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 12000BTU MUZ/MSZ-HL35VA

Model: MUZ/MSZ-HL35VA

Công suất:12000

Giá bán: 12,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 18000BTU MSZ-HL50VA

Model: MSZ/MUZ-HL50VA

Công suất:18000

Giá bán: 19,500,000 VND

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BA 1 chiều 18000 BTU

Model: PLY-P18BA/SUY-KA18VA

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BA 1 chiều 24000 BTU

Model: PLY-P24BA/SUY-KA24VA

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 1 chiều 30000 BTU

Model: PLY-P30BA/SUY-KA30VA

Công suất:30000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 1 chiều 36000 BTU

Model: PLY-P36BA/SUY-KA36VA

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 1 chiều 42000 BTU

Model: PLY-42BA/PUY-P42V/YKA

Công suất:42000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 1 chiều 48000 BTU

Model: PLY-48BA/PUY-P48V/YKA

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 9000BTU

Model: MS-HM25VA

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,000,000 VND

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 12000BTU

Model: MS-HM35VA

Công suất:12000BTU

Giá bán: 10,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 18000BTU

Model: MS-HM50VA

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,200,000 VND

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất:24000BTU

Giá bán: 20,200,000 VND

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 13000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất:12000BTU

Giá bán: 11,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366