Panasonic

Dàn nóng điều hòa Panasonic Multi 2 chiều 24000BTU CU-4Z71WBH-8

Model: CU-4Z80WBH-8

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 31,000,000 VND

Dàn nóng điều hòa Panasonic Multi 2 chiều 27000BTU CU-4Z80WBH-8

Model: CU-4Z80WBH-8

Công suất:27000 BTU

Giá bán: 36,000,000 VND

Dàn nóng điều hòa Panasonic Multi 2 chiều 34000BTU CU-5Z100WBH-8

Model: CU-5Z100WBH-8

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 44,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9XKH-8

Model: CU/CS-XPU9XKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,850,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12XKH-8

Model: CU/CS-XPU12XKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 10,800,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18XKH-8

Model: CU/CS-XPU18XKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24XKH-8

Model: CU/CS-XPU24XKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 19000 BTU CU-YT19KBH52/CS-T19KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT19KBH52/CS-T19KTH52

Công suất:19000

Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 24000 BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT24KBH52/CS-T24KTH52

Công suất:24000

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa Panasonic 34000 BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52

Công suất:34000

Giá bán: 39,600,000 VND

Điều hòa Panasonic 43000 BTU CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52

Công suất:43000

Giá bán: 46,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất:22.000

Giá bán: 22,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất:55.000

Giá bán: 27,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất:35.000

Giá bán: 30,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất:45.000

Giá bán: 31,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 55000BTU S-55PF1H5

Model: S-55PF1H5/U-55PV1H8

Công suất:55.000

Giá bán: 37,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU S-18PF2H5-8

Model: S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất:18.000

Giá bán: 22,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 21000BTU S-21PF2H5-8

Model: S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất:21.000

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU S-24PF2H5-8

Model: S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất:24.000

Giá bán: 29,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 30000BTU S-30PF2H5-8

Model: S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất:30.000

Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU S-34PF2H5-8

Model: S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất:34.000

Giá bán: 35,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU S-43PF2H5-8

Model: S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất:43.000

Giá bán: 38,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 48000BTU S-48PF2H5-8

Model: S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất:48.000

Giá bán: 42,200,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU1H5

Model: S-18PU1H5/U-18PV1H5

Công suất:18000

Giá bán: 21,000,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 22.000BTU S-22PU1H5

Model: S-22PU1H5/U-22PV1H5

Công suất:22000BTU

Giá bán: 23,400,000 VND

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU S-18PU2H5-8

Model: S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 24,900,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9UKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12UKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24UKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24UKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Trang 1 trên 3
  • 1
  • 2
  • 3
Contact Me on Zalo
0918662366