Sumikura

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

Model: APS/APO-092

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,600,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

Model: APS/APO-120

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180

Model: APS/APO-180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240

Model: APS/APO-240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,950,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS-H092

Model: APS-H092

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Sumikura 2 chiều 12.000BTU APS-H120

Model: APS-H120

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Sumikura 2 chiều 18.000BTU APS-H180

Model: APS-H180

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS-H240

Model: APS-H240

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 9000BTU ACS/APO-092

Model: ACS/APO-092

Công suất:9.000

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 12000BTU ACS/APO-120

Model: ACS/APO-120

Công suất:12.000

Giá bán: 13,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 18000BTU ACS/APO-180

Model: ACS/APO-180

Công suất:18.000

Giá bán: 18,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 24000BTU ACS/APO-240

Model: ACS/APO-240

Công suất:24.000

Giá bán: 23,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 28000BTU ACS/APO-280

Model: ACS/APO-280

Công suất:28.000

Giá bán: 25,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 36000BTU ACS/APO-360

Model: ACS/APO-360

Công suất:36.000

Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 50000BTU ACS/APO-500

Model: ACS/APO-500

Công suất:50.000

Giá bán: 39,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 60000BTU ACS/APO-600

Model: ACS/APO-600

Công suất:60.000

Giá bán: 39,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 9000BTU ACS/APO-H092

Model: ACS/APO-H092

Công suất:9.000

Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 12000BTU ACS/APO-H120

Model: ACS/APO-H120

Công suất:12.000

Giá bán: 14,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 18000BTU ACS/APO-H180

Model: ACS/APO-H180

Công suất:18.000

Giá bán: 22,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 24000BTU ACS/APO-H240

Model: ACS/APO-H240

Công suất:24.000

Giá bán: 27,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 28000BTU ACS/APO-H280

Model: ACS/APO-H280

Công suất:28.000

Giá bán: 29,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 36000BTU ACS/APO-H360

Model: ACS/APO-H360

Công suất:36.000

Giá bán: 33,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 50000BTU ACS/APO-H500

Model: ACS/APO-H500

Công suất:50.000

Giá bán: 39,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 60000BTU ACS/APO-H600

Model: ACS/APO-H600

Công suất:60.000

Giá bán: 41,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-H180

Model: APC/APO-H180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,300,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-180

Model: APC/APO-180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,400,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 28000BTU APC/APO-280

Model: APC/APO-280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 21,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 30000BTU APC/APO-300

Model: APC/APO-300

Công suất:30000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

Model: APS/APO-092

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

Model: APS/APO-120

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Trang 1 trên 3
  • 1
  • 2
  • 3
Contact Me on Zalo
0918662366