Không Inverter

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,150,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,450,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,550,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 18000BTU AC052NNMSEC/EA

Model: AC052NNMSEC/EA

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 24000BTU AC071NNMSEC/EA

Model: AC071NNMSEC/EA

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 26,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 30000BTU AC090NNMSEC/EA

Model: AC090NNMSEC/EA

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 34000BTU AC100NNMSEC/EA

Model: AC100NNMSEC/EA

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 32,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NNMSEC/EA

Model: AC120NNMSEC/EA

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 50000BTU AC140NNMSEC/EA

Model: AC140NNMSEC/EA

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 36,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 55000BTU AC160NNMSEC/EA

Model: AC160NNMSEC/EA

Công suất:55000 BTU

Giá bán: 42,100,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 18000BTU AC052NN4SEC/EA

Model: AC052NN4SEC/EA - AC052NX4SEC/EA

Công suất:24000

Giá bán: 18,300,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 24000BTU AC071NN4SEC/EA

Model: AC071NN4SEC/EA - AC071NX4SEC/EA

Công suất:24000

Giá bán: 20,300,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090MX4SEC/EA

Công suất:28000

Giá bán: 23,800,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 38000BTU AC100NN4SEC/EA

Model: AC100NN4SEC/EA - AC100NX4SGC/EA

Công suất:38000

Giá bán: 26,700,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 42000BTU AC120NN4SEC/EA

Model: AC120NN4SEC/EA - AC120NX4SGC/EA

Công suất:42000

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 48000BTU AC140NN4SEC/EA

Model: AC140NN4SEC/EA - AC140NX4SGC/EA

Công suất:48000

Giá bán: 31,100,000 VND

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-KC treo tường 1 chiều

Model: DR09-KC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,300,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-KC treo tường 1 chiều

Model: DR12-KC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-KC treo tường 1 chiều

Model: DR18-KC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-KC treo tường 1 chiều

Model: DR24-KC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 11,400,000 VND

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-KH treo tường 2 chiều

Model: DR09-KH

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 5,100,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-KH treo tường 2 chiều

Model: DR12-KH

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-KH treo tường 2 chiều

Model: DR18-KH

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-KH treo tường 2 chiều

Model: DR24-KH

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR09-SKC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR12-SKC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366