Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 15.000BTU FCFC40DVM/RZFC40DVM

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

Công suất:15000

Giá bán: 20,400,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18.000BTU FCFC50DVM/RZFC50DVM

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

Công suất:18000

Giá bán: 25,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 21.000BTU FCFC60DVM/RZFC60DVM

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM

Công suất:21000

Giá bán: 30,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FCFC71DVM/RZFC71DVM

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất:24000

Giá bán: 32,850,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FCFC71DVM/RZFC71DY1

Model: FCFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất:24000

Giá bán: 32,850,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 30.000BTU FCFC85DVM/RZFC85DVM

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất:30000

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 30.000BTU FCFC85DVM/RZFC85DY1

Model: FCFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất:30000

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCFC100DVM/RZFC100DVM

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất:34000

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCFC100DVM/RZFC100DY1

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất:34000

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCFC125DVM

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất:45000

Giá bán: 42,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FCFC140DVM

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất:50000

Giá bán: 46,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18.000BTU FCF50CVM

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất:18000

Giá bán: 28,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 21.000BTU FCF60CVM

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất:21000

Giá bán: 35,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FCF71CVM

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất:24000BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 43,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 45,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất:45000BTU

Giá bán: 47,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất:42000BTU

Giá bán: 49,700,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FCF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Công suất:50000

Giá bán: 51,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FCF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Công suất:50000BTU

Giá bán: 54,100,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366