Điều hòa Nagakawa

Sắp xếp:

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9000BTU NIS-C09R2H12

Model: NIS-C09R2H12
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,550,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 12000BTU NIS-C12R2H12

Model: NIS-C12R2H12
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,550,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18000BTU NIS-C18R2H12

Model: NIS-C18R2H12
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,450,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 24000BTU NIS-C24R2H12

Model: NIS-C24R2H12
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 14,400,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9.000BTU NS-A09R1M05

Model: NS-A09R1M05
Công suất: 9000
Giá bán: 5,650,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12.000BTU NS-A12R1M05

Model: NS-A12R1M05
Công suất: 12000
Giá bán: 6,750,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18.000BTU NS-A18R1M05

Model: NS-A18R1M05
Công suất: 18000
Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24.000BTU NS-A24R1M05

Model: NS-A24R1M05
Công suất: 24000
Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9000BTU NIS-C09R2H08

Model: NIS-C09R2H08
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,550,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 12000BTU NIS-C12R2H08

Model: NIS-C12R2H08
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,550,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18000BTU NIS-C18R2H08

Model: NIS-C18R2H08
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,450,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 24000BTU NIS-C24R2H10

Model: NIS-C24R2H10
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 14,400,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366