Điều hòa LG

Điều hòa LG 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10ENW

Model: V10ENW

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13ENS

Model: V13ENS

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,600,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18ENF

Model: V18ENF

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,100,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24ENF

Model: V24ENF

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,700,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18ENF1

Model: V18ENF1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,200,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,200,000 VND

ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU WIFI

Xem tất cả

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10API1

Model: V10API1

Công suất:9000

Giá bán: 7,900,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13API1

Model: V13API1

Công suất:12000

Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18API1

Model: V18API1

Công suất:18000

Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24API1

Model: V24API1

Công suất:24000

Giá bán: 16,600,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9.000BTU B10END

Model: B10END

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,400,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12.000BTU B13END

Model: B13END

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,600,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000BTU B18END

Model: B18END

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,400,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24.000BTU B24END

Model: B24END

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,300,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366