Điều hòa LG

Sắp xếp:

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10WIN1

Model: V10WIN1
Công suất: 9000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13WIN1

Model: V13WIN1
Công suất: 12000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18WIN1

Model: V18WIN1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 21.500BTU V24WIN1

Model: V24WIN1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9.000BTU B10END1

Model: B10END1
Công suất: 9000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12.000BTU B13END1

Model: B13END1
Công suất: 12000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000BTU B18END1

Model: B18END1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24.000BTU B24END1

Model: B24END1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10API1

Model: V10API1
Công suất: 9000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13API1

Model: V13API1
Công suất: 12000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18API1

Model: V18API1
Công suất: 18000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24API1

Model: V24API1
Công suất: 24000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10APIUV

Model: V10APIUV
Công suất: 9000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10APFUV

Model: V10APFUV
Công suất: 9000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13APIUV

Model: V13APIUV
Công suất: 12000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13APFUV

Model: V13APFUV
Công suất: 12000
Giá bán: Liên hệ
Contact Me on Zalo
0918662366