Điều hòa model cũ ngừng sản suất

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CASPER MODEL CŨ

Xem tất cả

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-KC treo tường 1 chiều

Model: DR09-KC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,300,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-KC treo tường 1 chiều

Model: DR12-KC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-KC treo tường 1 chiều

Model: DR18-KC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-KC treo tường 1 chiều

Model: DR24-KC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 11,400,000 VND

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNC09GTUA0 âm trần

Model: AMNC09GTUA0

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNC12GTUA0

Model: AMNC12GTUA0

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNC18GTTA0

Model: AMNC18GTTA0

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNC24GTTA0

Model: AMNC24GTTA0

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 9000BTU IH-09TL22

Model: IH-09TL22

Công suất:9000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 12000BTU IH-12TL22

Model: IH-12TL22

Công suất:12000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 18000BTU IH-18TL22

Model: IH-18TL22

Công suất:18000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 24000BTU IH-24TL22

Model: IH-24TL22

Công suất:24000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA09BMTA-AZ 9.000 BTU

Model: ASGA09BMTA-AZ

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA12BMTA-A 12.000 BTU

Model: ASGA12BMTA-A

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA18FMTA-A 18.000 BTU

Model: ASGA18FMTA-A

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA24FMTA-A 24.000 BTU

Model: ASGA24FMTA-A

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 9.000BTU

Model: SC09MMC2

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 12.000BTU

Model: SC12MMC2

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 18.000BTU

Model: SC18MMC2

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC24MMC2 24.000BTU

Model: SC24MMC2

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 9000BTU KC-09FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-09FC32

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 12000BTU KC-12FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-12FC32

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 18000BTU KC-18FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-18FC32

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 24000BTU KC-24FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-24FC32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 9000BTU NIS-C09R2T01

Model: NIS-C09R2T01

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 12000BTU NIS-C12R2T01

Model: NIS-C12R2T01

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 18000BTU NIS-C18R2T01

Model: NS-C18IT

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 24000BTU NIS-C24R2T01

Model: NIS-C24R2T01

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2T01

Model: NIS-A09R2T01

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2T01

Model: NIS-A12R2T01

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2T01

Model: NIS-A18R2T01

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2T01

Model: NIS-A24R2T01

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000BTU NS-C09TL

Model: NS-C09TL

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,300,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000BTU NS-C12TL

Model: NS-C12TL

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,500,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000BTU NS-C18TL

Model: NS-C18TL

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24TL

Model: NS-C24TL

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000BTU NS-A09TL

Model: NS-A09TL

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000BTU NS-A12TL

Model: NS-A12TL

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,300,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000BTU NS-A18TL

Model: NS-A18TL

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,400,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000BTU NS-A24TL

Model: NS-A24TL

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,750,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TH 9000BTU

Model: NS-C09TH

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TH 12000BTU

Model: NS-C12TH

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TH 18000BTU

Model: NS-C18TH

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TH 24000BTU

Model: NS-C24TH

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TH 9000BTU

Model: NS-A09TH

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TH 12000BTU

Model: NS-A12TH

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TH 18000BTU

Model: NS-A18TH

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TH 24000BTU

Model: NS-A24TH

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9UKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12UKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24UKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24UKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9UKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-PU9UKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-PU12UKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-PU18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-PU24UKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU9TKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-XU9TKH-8

Công suất:BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12TKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-XU12TKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU18TKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-XU18TKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU24TKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-XU24TKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ9UKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-YZ9UKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ12UKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-YZ12UKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ18UKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều YZ24UKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-YZ24UKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RVMV 9000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RVMV 12000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,950,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa Daikin FTKM25SVMV 9000BTU

Model:  FTKM25SVMV/RKM25SVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin FTKM35SVMV 12000BTU

Model: FTKM35SVMV/RKM35SVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin FTKM50SVMV 18000BTU

Model: FTKM50SVMV/RKM50SVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin FTKM60SVMV 21000BTU

Model: FTKM60SVMV/RKM60SVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin FTKM71SVMV 24000BTU

Model: FTKM71SVMV/RKM71SVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9WKH-8

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12WKH-8

Model: CU/CS-XPU12WKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18WKH-8

Model: CU/CS-XPU18WKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24WKH-8

Model: CU/CS-XPU24WKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,400,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25UAVMV 9000BTU

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35UAVMV 12000BTU

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18000BTU

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA60UAVMV 21000BTU

Model: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU EC-09TL22

Model: EC-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU EC-12TL22

Model: EC-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU EC-18TL22

Model: EC-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU EC-24TL22

Model: EC-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều 9000BTU EH-09TL22

Model: EH-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều 12000BTU EH-12TL22

Model: EH-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều 18000BTU EH-18TL22

Model: EH-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều 24000BTU EH-24TL22

Model: EH-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10ENW

Model: V10ENW

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13ENS

Model: V13ENS

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18ENF

Model: V18ENF

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24ENF

Model: V24ENF

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366