Điều hòa General

Sắp xếp:

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09CPTA-V 9000BTU

Model: ASGG09CPTA-V
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,700,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12CPTA-V 12000BTU

Model: ASGG12CPTA-V
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,100,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG18CPTA-V 18000BTU

Model: ASGG18CPTA-V
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 14,900,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG24CPTA-V 24000BTU

Model: ASGG24CPTA-V
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 19,800,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09JLTB-V
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,800,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V 12000 BTU

Model: ASGG12JLTB-V
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA18JCC 18000 BTU

Model: ASGA18JCC
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 17,300,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA24JCC 24000 BTU

Model: ASGA24JCC
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 21,500,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09LLTB-V
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 9,300,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Model: ASGG12LLTA-V
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Model: ASHA18LEC
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,500,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Model: ASHA24LFC
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 25,000,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366