Điều hòa tủ đứng Funiki

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 21.000BTU FC21MMC

Model: FC21MMC

Công suất:21000BTU

Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 27.000BTU FC27MMC

Model: FC27MMC

Công suất:27000BTU

Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36MMC

Model: FC36MMC

Công suất:36000BTU

Giá bán: 24,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC

Model: FC50MMC

Công suất:50000BTU

Giá bán: 28,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MMC

Model: FC100MMC

Công suất:100000BTU

Giá bán: 57,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 27.000BTU FH27MMC

Model: FH27MMC

Công suất:27000BTU

Giá bán: 20,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 36.000BTU FH36MMC

Model: FH36MMC

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50MMC

Model: FH50MMC

Công suất:50000BTU

Giá bán: 31,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 100.000BTU FH100MMC

Model: FH100MMC

Công suất:100.000BTU

Giá bán: 61,700,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366