Điều hòa nối ống gió General

Sắp xếp:

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 90000BTU ARG90ELC3

Model: ARG90ELC3/AOG90EPD3L
Công suất: 90.000 BTU
Giá bán: 102,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 18000BTU ARG18ALCH

Model: ARG18ALCH/AOGA18ADTH
Công suất: 18.000 BTU
Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 25000BTU ARG25ALC

Model: ARG25ALC/AOG25ANBL
Công suất: 25.000 BTU
Giá bán: 23,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 30000BTU ARG30ALC

Model: ARG30ALC/AOG30AMBH
Công suất: 30.000 BTU
Giá bán: 27,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 36000BTU ARG36ALD3

Model: ARG36ALD3/AOG36APA3L
Công suất: 36.000 BTU
Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 45000BTU ARG45ALC3

Model: ARG45ALC3/AOG45APA3L
Công suất: 45.000 BTU
Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 1 chiều 60000BTU ARG60AUAK

Model: ARG60AUAK/AOG60APBGT
Công suất: 60.000 BTU
Giá bán: 45,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 25000BTU ARG25RLC

Model: ARG25RLC/AOG25RNBL
Công suất: 25.000 BTU
Giá bán: 28,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 30000BTU ARG30RLC

Model: ARG30RLC/AOG30RMBL
Công suất: 30.000 BTU
Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 36000BTU ARG36RLC3

Model: ARG36RLC3/AOG36RPA3L
Công suất: 36.000 BTU
Giá bán: 35,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 45000BTU ARG45RLC3

Model: ARG45RLC3/ AOG45RPA3L
Công suất: 45.000 BTU
Giá bán: 38,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 60000BTU ARG60RUAK

Model: ARG60RUAK/ AOG60RPAGT
Công suất: 60.000 BTU
Giá bán: 50,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều 90000BTU ARG90TLC3

Model: ARG90TLC3/AOG90TOC3L
Công suất: 90.000 BTU
Giá bán: 118,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều inverter 12000BTU ARGG12LLLB-A

Model: ARGG12LLLB-A/ AOGG12LBLA-A
Công suất: 12.000 BTU
Giá bán: 22,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều inverter 18000BTU ARGG18LLLB-A

Model: ARGG18LLLB-A/AOGG18LBLA-A
Công suất: 18.000 BTU
Giá bán: 25,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều inverter 24000BTU ARGG24LMTA

Model: ARGG24LMTA/ AOGG24LALA
Công suất: 24.000 BTU
Giá bán: 32,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều inverter 30000BTU ARGG30LMLA-A

Model: ARGG30LMLA-A/ AOGG30LBTA-A
Công suất: 30.000 BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều inverter 36000BTU ARGG36LMLA-A

Model: ARGG36LMLA-A/ AOGG36LBTA-A
Công suất: 36.000 BTU
Giá bán: 39,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều inverter 45000BTU ARGG45LMLA-A

Model: ARGG45LMLA-A/ AOGG45LBTA-A
Công suất: 45.000 BTU
Giá bán: 49,900,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366