Điều hòa Midea

Sắp xếp:

Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFG-10CRN8

Model: MSAFG-10CRN8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,400,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSAFG-13CRN8

Model: MSAFG-13CRN8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFG-18CRN8

Model: MSAFG-18CRN8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSAG-24CRN8

Model: MSAG-24CRN8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 13,100,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 9000BTU MSAFB-10HRN1

Model: MSAFB-10HRN1
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,500,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 12000BTU MSAFB-13HRN1

Model: MSAFB-13HRN1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 18000BTU MSAFB-18HRN1

Model: MSAFB-18HRN1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 10,300,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 24000BTU MSAFB-24HRN1

Model: MSAFB-24HRN1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFB-10CRN8

Model: MSAFB-10CRN8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSAFB-13CRN8

Model: MSMA1-13CRN1
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFB-18CRN8

Model: MSAFB-18CRN8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSAB1-24CRN1

Model: MSAB1-24CRN1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 11,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366