Điều hòa tủ đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 21.000BTU APF/APO-210

Model: APF/APO-210

Công suất:21000BTU

Giá bán: 16,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 28000BTU APF/APO-280

Model: APF/APO-280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 18,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 30.000BTU APF/APO-300

Model: APF/APO-300

Công suất:30000BTU

Giá bán: 21,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360

Model: APF/APO-360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 42.000BTU APF/APO-420

Model: APF/APO-420

Công suất:42000BTU

Giá bán: 27,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 50.000BTU APF/APO-500

Model: APF/APO-500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 30,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600

Model: APF/APO-600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 33,360,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 100.000BTU APF/APO-1000

Model: APF/APO-1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 59,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280

Model: APF/APO-H280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 21,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 30.000BTU APF/APO-H300

Model: APF/APO-H300

Công suất:30000BTU

Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 36.000BTU APF/APO-H360

Model: APF/APO-H360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 26,400,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 42.000BTU APF/APO-420

Model: APF/APO-420

Công suất:42000BTU

Giá bán: 30,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 50.000BTU APF/APO-H500

Model: APF/APO-H500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 33,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 60.000BTU APF/APO-H600

Model: APF/APO-H600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 100.000BTU APF/APO-H1000

Model: APF/APO-H1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 64,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200

Model: APF/APO-H1200

Công suất:120000BTU

Giá bán: 74,100,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366