Điều hòa tủ đứng Sumikura

Sắp xếp:

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280

Model: APF/APO-H280
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 21,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 30.000BTU APF/APO-H300

Model: APF/APO-H300
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 36.000BTU APF/APO-H360

Model: APF/APO-H360
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 27,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 50.000BTU APF/APO-H500

Model: APF/APO-H500
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 34,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 60.000BTU APF/APO-H600

Model: APF/APO-H600
Công suất: 60000BTU
Giá bán: 37,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 100.000BTU APF/APO-H1000

Model: APF/APO-H1000
Công suất: 100000BTU
Giá bán: 59,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 21.000BTU APF/APO-210

Model: APF/APO-210
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 28000BTU APF/APO-280

Model: APF/APO-280
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 19,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 30.000BTU APF/APO-300

Model: APF/APO-300
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 21,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360

Model: APF/APO-360
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 24,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 50.000BTU APF/APO-500

Model: APF/APO-500
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600

Model: APF/APO-600
Công suất: 60000BTU
Giá bán: 35,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 100.000BTU APF/APO-1000

Model: APF/APO-1000
Công suất: 100000BTU
Giá bán: 57,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200

Model: APF/APO-H1200
Công suất: 120000BTU
Giá bán: 71,700,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366