Điều hòa tủ đứng Sumikura

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 21.000BTU APF/APO-210

Model: APF/APO-210

Công suất:21000BTU

Giá bán: 15,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 24.000BTU APF/APO-240

Model: APF/APO-240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 17,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 28000BTU APF/APO-280

Model: APF/APO-280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 18,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360

Model: APF/APO-360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 22,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 48.000BTU APF/APO-480

Model: APF/APO-480

Công suất:48000BTU

Giá bán: 27,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 50.000BTU APF/APO-500

Model: APF/APO-500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600

Model: APF/APO-600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 100.000BTU APF/APO-1000

Model: APF/APO-1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 56,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 18.000BTU APF/APO-H180

Model: APF/APO-H180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 18,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 24.000BTU APF/APO-H240

Model: APF/APO-H240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280

Model: APF/APO-H280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 20,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 36.000BTU APF/APO-H360

Model: APF/APO-H360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 25,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 48.000BTU APF/APO-480

Model: APF/APO-480

Công suất:48000BTU

Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 50.000BTU APF/APO-H500

Model: APF/APO-H500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 32,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 60.000BTU APF/APO-H600

Model: APF/APO-H600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 100.000BTU APF/APO-H1000

Model: APF/APO-H1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 59,900,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366