Điều hòa Mitsubishi Electric

Sắp xếp:

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9000BTU MS-HP25VF

Model: MS-HP25VF/MU-HP25VF
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 6,950,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 18000BTU MS-HP50VF

Model: MS-HP50VF/MU-HP50VF
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 12000BTU MS-HP35VF

Model: MS-HP35VF/MU-HP35VF
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 24000BTU MS-HP60VF

Model: MS-HP60VF/MU-HP60VF
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 9000BTU MUZ/MSZ-HL25VA

Model: MUZ/MSZ-HL25VA
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 12000BTU MUZ/MSZ-HL35VA

Model: MUZ/MSZ-HL35VA
Công suất: 12000
Giá bán: 12,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 18000BTU MSZ-HL50VA

Model: MSZ/MUZ-HL50VA
Công suất: 18000
Giá bán: 19,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366