Điều hòa Sumikura

Sắp xếp:

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

Model: APS/APO-092
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,200,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

Model: APS/APO-120
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,300,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180

Model: APS/APO-180
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 8,600,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240

Model: APS/APO-240
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 12,000,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092

Model: APS/APO-H092
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 12.000BTU APS/APO-H120

Model: APS/APO-H120
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,200,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 18.000BTU APS/APO-H180

Model: APS/APO-H180
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 10,100,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS/APO-H240

Model: APS/APO-H240
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều inverter 9000BTU APS/APO-092DC

Model: APS/APO-092DC
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,300,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều inverter 12000BTU APS/APO-120DC

Model: APS/APO-120DC
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,200,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 inverter chiều 18000BTU APS/APO-180DC

Model: APS/APO-180DC
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 11,500,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều inverter 24000BTU APS/APO-240DC

Model: APS/APO-240DC
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 13,800,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 9000BTU APS/APO-H092DC

Model: APS/APO-H092DC
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 6,300,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 12000BTU APS/APO-H120DC

Model: APS/APO-H120DC
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 7,300,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 18000BTU APS/APO-H180DC

Model: APS/APO-H180DC
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 12,700,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 24000BTU APS/APO-H240DC

Model: APS/APO-H240DC
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 15,800,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366