Điều hòa Casper

Sắp xếp:

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GC-09IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-09IS32
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,650,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GC-12IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-12IS32
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GC-18IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-18IS32
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-24IS32
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-09FS32
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,750,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-12FS32
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,650,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18FS32
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,100,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-24FS32
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 13,000,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU SH-09FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-09FS32
Công suất: 9000
Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SH-12FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-12FS32
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SH-18FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-18FS32
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SH-24FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-24FS32
Công suất: 24000
Giá bán: 13,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU HC-09IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-09IA32
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,650,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU HC-12IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-12IA32
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU HC-18IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-18IA32
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU HC-24IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-24IA32
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 15,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GH-09IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-09IS33
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 6,950,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GH-12IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-12IS33
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 8,000,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GH-18IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-18IS33
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 13,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GH-24IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-24IS33
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 17,400,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366