Điều hòa Casper

Sắp xếp:

Điều hòa Casper inverter 9000BTU TC-09IS36 treo tường 1 chiều

Model: TC-09IS36
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,950,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU TC-12IS36 treo tường 1 chiều

Model: TC-12IS36
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,900,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU TC-18IS36 treo tường 1 chiều

Model: TC-18IS36
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,550,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24IS35 treo tường 1 chiều

Model: GC-24IS35
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 13,900,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09FS33 treo tường 1 chiều

Model: SC-09FS33
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12FS33 treo tường 1 chiều

Model: SC-12FS33
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18FS32
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 8,900,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24FS33 treo tường 1 chiều

Model: SC-24FS33
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 11,850,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GH-09IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-09IS33
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 6,650,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GH-12IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-12IS33
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 7,750,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GH-18IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-18IS33
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GH-24IS33 treo tường 2 chiều

Model: GH-24IS33
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 16,000,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GC-09IS35 treo tường 1 chiều

Model: GC-09IS35
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,750,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GC-12IS35 treo tường 1 chiều

Model: GC-12IS35
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,400,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GC-18IS35 treo tường 1 chiều

Model: GC-18IS35
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 11,100,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-24IS32
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 15,300,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366