Điều hòa Casper

Điều hòa Casper hàng máy cơ E

Xem tất cả

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU EC-09TL22

Model: EC-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,800,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU EC-12TL22

Model: EC-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,000,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU EC-18TL22

Model: EC-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,500,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU EC-24TL22

Model: EC-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 9000BTU EH-09TL22

Model: EH-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 12000BTU EH-12TL22

Model: EH-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,800,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 18000BTU EH-18TL22

Model: EH-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,600,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 24000BTU EH-24TL22

Model: EH-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: 13,700,000 VND

Điều hòa Casper hàng máy cơ SC

Xem tất cả

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU SC-09TL22

Model: SC-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,800,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12TL22

Model: SC-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,000,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU SC-18TL22

Model: SC-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,600,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU SC-24TL22

Model: SC-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter GC/GH

Xem tất cả

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU GC-09TL22

Model: GC-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,000,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU GC-12TL22

Model: GC-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,500,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 9000BTU GH-09TL22

Model: GH-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 12000BTU GH-12TL22

Model: GH-12TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18TL32

Model: GC-18TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU GC-24TL32

Model: GC-24TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 18000BTU GH-18TL32

Model: GH-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 24000BTU GH-24TL32

Model: GH-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper Inverter IC/IH

Xem tất cả

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,000,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,200,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,000,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 9000BTU IH-09TL22

Model: IH-09TL22

Công suất:9000

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 12000BTU IH-12TL22

Model: IH-12TL22

Công suất:12000

Giá bán: 8,300,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 18000BTU IH-18TL22

Model: IH-18TL22

Công suất:18000

Giá bán: 13,400,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 24000BTU IH-24TL22

Model: IH-24TL22

Công suất:24000

Giá bán: 16,400,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366