Điều hòa Casper

Điều hòa Casper hàng cơ

Xem tất cả

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-09FS32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,400,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-12FS32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,500,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18FS32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,600,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-24FS32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU SH-09FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-09FS32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,200,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SH-12FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-12FS32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SH-18FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-18FS32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,700,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SH-24FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-24FS32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter

Xem tất cả

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GC-09IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-09IS32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GC-12IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-12IS32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GC-18IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-18IS32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-24IS32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,100,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU HC-09IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-09IA32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU HC-12IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-12IA32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU HC-18IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-18IA32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU HC-24IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-24IA32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,100,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GH-09TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,350,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GH-12TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GH-18TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GH-24TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GC-09TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GC-12TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GC-18TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,000,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,100,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366