Điều hòa Funiki

Sắp xếp:

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09TMU 9.000BTU

Model: HSC09TMU
Công suất: 9000 BTU
Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12TMU 12.000BTU

Model: HSC12TMU
Công suất: 12000 BTU
Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18TMU 18.000BTU

Model: HSC18TMU
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24TMU 24.000BTU

Model: HSC24TMU
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 12,200,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều HSH10TMU 9.000BTU

Model: HSH10TMU
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,150,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều HSH12TMU 12.000BTU

Model: HSH12TMU
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,200,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều HSH18TMU 18.000BTU

Model: HSH18TMU
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,600,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều HSH24TMU 24.000BTU

Model: HSH24TMU
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 9000BTU HIC09TMU 1 chiều

Model: HIC09TMU
Công suất: 9.000 BTU
Giá bán: 5,300,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 12000BTU HIC12TMU 1 chiều

Model: HIC12TMU
Công suất: 12.000 BTU
Giá bán: 6,550,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 18000BTU HIC18TMU 1 chiều

Model: HIC18TMU
Công suất: 18.000 BTU
Giá bán: 10,350,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 24000BTU HIC24TMU 1 chiều

Model: HIC24TMU
Công suất: 24.000 BTU
Giá bán: 13,750,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 9000BTU HIH09TMU 2 chiều

Model: HIH09TMU
Công suất: 9.000 BTU
Giá bán: 7,200,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 12000BTU HIH12TMU 2 chiều

Model: HIH12TMU
Công suất: 12.000 BTU
Giá bán: 8,450,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 18000BTU HIH18TMU 2 chiều

Model: HIH18TMU
Công suất: 18.000 BTU
Giá bán: 12,300,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 24000BTU HIH24TMU 2 chiều

Model: HIH24TMU
Công suất: 24.000 BTU
Giá bán: 14,300,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366