Điều hòa âm trần General

Sắp xếp:

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54ABAS/AOG54APA3L
Công suất: 54000BTU
Giá bán: 43,200,000 VND

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45ABAS/AOG45APA3L
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 38,900,000 VND

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36ABAS/AOG36APA3L
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 39,900,000 VND

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12ABAB/AOG12AMAJL
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 19,600,000 VND

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18ABAB/AOG18ANCK
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 22,500,000 VND

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25ABAR/AOG25ANAL
Công suất: 25000BTU
Giá bán: 27,300,000 VND

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30ABAR/AOG30AMBL
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 31,500,000 VND

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12RBAB/AOG12RMAJL
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18RBAB/AOG18RNCKL
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 25,500,000 VND

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25RLDW/AOG25RNAL
Công suất: 25000BTU
Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30RLDW/AOG30RMBL
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 41,700,000 VND

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36RLC3W/AOG36RPA3L
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 44,500,000 VND

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45RLB3W/AOG45RPA3L
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 49,000,000 VND

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54RLB3W/AOG54RPA3L
Công suất: 54000BTU
Giá bán: 54,200,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366