ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ

Sắp xếp:

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 18000BTU AC052NNMSEC/EA

Model: AC052NNMSEC/EA
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 24000BTU AC071NNMSEC/EA

Model: AC071NNMSEC/EA
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 26,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 30000BTU AC090NNMSEC/EA

Model: AC090NNMSEC/EA
Công suất: 30000 BTU
Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 34000BTU AC100NNMSEC/EA

Model: AC100NNMSEC/EA
Công suất: 34000 BTU
Giá bán: 32,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NNMSEC/EA

Model: AC120NNMSEC/EA
Công suất: 45000 BTU
Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 50000BTU AC140NNMSEC/EA

Model: AC140NNMSEC/EA
Công suất: 50000 BTU
Giá bán: 36,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 55000BTU AC160NNMSEC/EA

Model: AC160NNMSEC/EA
Công suất: 55000 BTU
Giá bán: 42,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 18000BTU AC052TNLDKC/EA

Model: AC052TNLDKC/EA
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 24,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 24000BTU AC071TNMDKC/EA

Model: AC071TNMDKC/EA
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 31,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 34000BTU AC100TNMDKC/EA

Model: AC100TNMDKC/EA
Công suất: 34000 BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 34000BTU AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA 3 pha

Model: AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA
Công suất: 34000 BTU
Giá bán: 38,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TNMDKC/EA

Model: AC120TNMDKC/EA
Công suất: 42000 BTU
Giá bán: 41,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA 3 pha

Model: AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA
Công suất: 42000 BTU
Giá bán: 42,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TNMDKC/EA

Model: AC140TNMDKC/EA
Công suất: 48000 BTU
Giá bán: 43,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA 3 pha

Model: AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA
Công suất: 48000 BTU
Giá bán: 44,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 55000BTU AC160TNMDKC/EA

Model: AC160TNMDKC/EA
Công suất: 55000 BTU
Giá bán: 46,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 55000BTU AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA 3 pha

Model: AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA
Công suất: 55000 BTU
Giá bán: 47,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 12000BTU AC035RNMDKG/EU

Model: AC035RNMDKG/EU
Công suất: 12000 BTU
Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 18000BTU AC052RNMDKG/EU

Model: AC052RNMDKG/EU
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 29,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 24000BTU AC071RNMDKG/EU

Model: AC071RNMDKG/EU
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 36,100,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366