Điều hòa nối ống gió Midea

Sắp xếp:

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 12.000BTU MTB-12CR

Model: MTB-12CR
Công suất: 12.000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 18.000BTU MTB-18CR

Model: MTB-18CR
Công suất: 18.000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 28.000BTU MTB-28CR

Model: MTB-28CR
Công suất: 28.000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 36.000BTU MTB-36CR

Model: MTB-36CR
Công suất: 36.000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 50.000BTU MTB-50CR

Model: MTB-50CR
Công suất: 50.000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 60.000BTU MTB-60CR

Model: MTB-60CR
Công suất: 60.000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 12.000BTU MTB-12HRN1

Model: MTB-12HRN1
Công suất: 12.000
Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 18.000BTU MTB-18HRN1

Model: MTB-18HRN1
Công suất: 18.000
Giá bán: 14,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 28.000BTU MTB-28HRN1

Model: MTB-28HRN1
Công suất: 28.000
Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 36.000BTU MTB-36HRN1

Model: MTB-36HRN1
Công suất: 36.000
Giá bán: 23,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 50.000BTU MTB-50HRN1

Model: MTB-50HRN1
Công suất: 50.000
Giá bán: 27,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 60.000BTU MTB-60HRN1

Model: MTB-60HRN1
Công suất: 60.000
Giá bán: 36,600,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366