Điều hòa âm trần Funiki

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần Funiki chiều 18000BTU CC18MMC1

Model: CC18MMC1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki chiều 24000BTU CC24MMC1

Model: CC24MMC1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 19,200,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 36000BTU CC36MMC1

Model: CC36MMC1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 28,400,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 50000BTU CC50MMC1

Model: CC50MMC1
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 18000BTU CH18MMC

Model: CH18MMC
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,900,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 24000BTU CH24MMC

Model: CH24MMC
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 23,200,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 36000BTU CH36MMC

Model: CH36MMC
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50000BTU CH50MMC

Model: CH50MMC
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 34,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366