Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất:28000BTU

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Công suất:28000

Giá bán: 29,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất:36000

Giá bán: 33,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất:36000

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 42.000BTU FVRN125BXV1V

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất:42000BTU

Giá bán: 37,400,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất:45000BTU

Giá bán: 46,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 55.000BTU FVRN160BXV1V

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Công suất:55000BTU

Giá bán: 53,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 chiều Inverter

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 18.000BTU FVA50AMVM/RZF50CV2V

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 34,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 21.000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V

Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 40,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000BTU FVA71AMVM/RZF71CV2V

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

Công suất:24000BTU

Giá bán: 44,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000BTU FVA71AMVM/RZF71CYM

Model: FVA71AMVM/RZF71CYM

Công suất:24000BTU

Giá bán: 46,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CVM

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 52,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 54,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CVM

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU FVA140AMVM/RZF140CVM

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU FVA140AMVM/RZF140CYM

Model: FVA140AMVM/RZF140CYM

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Công suất:40000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin loại 2 chiều Inverter

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQ71CVEB

Model: FVQ71CVEB/RZQ71KCV4A

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 36.000BTU FVQ100CVEB

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR06NV1/RUR06NY1

Công suất:60000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR08NV1/RUR08NY1

Công suất:80000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR10NV1/RUR10NY1

Công suất:100000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Model: FVPG10BY1/RU10NY1

Công suất:100000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Model: FVPG13BY1/RU13NY1

Công suất:120000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Model: FVPG15BY1/RU15NY1

Công suất:150000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Model: FVPG18BY1/RU18NY1

Công suất:180000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 Nối ống gió

Model: FVPG20BY1/RU20NY1

Công suất:200000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366