Điều hòa tủ đứng Daikin

Sắp xếp:

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V
Công suất: 28000
Giá bán: 29,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V
Công suất: 36000
Giá bán: 33,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V
Công suất: 36000
Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 42.000BTU FVRN125BXV1V

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 37,400,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 46,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 55.000BTU FVRN160BXV1V

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V
Công suất: 55000BTU
Giá bán: 53,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 32,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1
Công suất: 40000BTU
Giá bán: 39,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 43,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
Công suất: 55000BTU
Giá bán: 54,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 18.000BTU FVA50AMVM/RZF50CV2V

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 34,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 21.000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V

Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 40,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000BTU FVA71AMVM/RZF71CV2V

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 44,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000BTU FVA71AMVM/RZF71CYM

Model: FVA71AMVM/RZF71CYM
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 46,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CVM

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM
Công suất: 34000BTU
Giá bán: 52,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM
Công suất: 34000BTU
Giá bán: 54,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CVM

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 56,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM
Công suất: 45000BTU
Giá bán: 59,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU FVA140AMVM/RZF140CVM

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM
Công suất: 55000BTU
Giá bán: 61,600,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366