Điều hòa multi Mitsubishi Heavy

ĐIỀU HÒA MULTI MITSUBISHI HEAVY LOẠI 2 CHIỀU

Xem tất cả

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK25ZS-S 9.000BTU

Model: SRK25ZS-S

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,400,000 VND

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK35ZS-S 12.000BTU

Model: SRK35ZS-S

Công suất:12000BTU

Giá bán: 4,900,000 VND

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK50ZS-S 18.000BTU

Model: SRK50ZS-S

Công suất:18000BTU

Giá bán: 7,200,000 VND

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK71ZR-S 24.000BTU

Model: SRK71ZR-S

Công suất:24000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC25VF 9.000BTU

Model: FDTC25VF

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,300,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC35VF 12.000BTU

Model: FDTC35VF

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,400,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC50VF 18.000BTU

Model: FDTC50VF

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,700,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC60VF 21.000BTU

Model: FDTC60VF

Công suất:21000BTU

Giá bán: 10,000,000 VND

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRR25ZM-S 9.000BTU

Model: SRR25ZM-S

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,800,000 VND

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRR35ZM-S 12.000BTU

Model: SRR35ZM-S

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,400,000 VND

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRR50ZM-S 18.000BTU

Model: SRR50ZM-S

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,000,000 VND

DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRR60ZM-S 21.000BTU

Model: SRR60ZM-S

Công suất:21000BTU

Giá bán: 10,800,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM40ZM-S 14.000BTU

Model: SCM40ZM-S

Công suất:14000BTU

Giá bán: 17,400,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM45ZM-S 16.000BTU

Model: SCM45ZM-S

Công suất:16000BTU

Giá bán: 17,700,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM50ZM-S 18.000BTU

Model: SCM50ZM-S

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,800,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM60ZM-S 21.000BTU

Model: SCM60ZM-S

Công suất:21000BTU

Giá bán: 21,900,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM71ZM-S1 24.000BTU

Model: SCM71ZM-S1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 24,000,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM80ZM-S 28.000BTU

Model: SCM80ZM-S

Công suất:28000BTU

Giá bán: 26,500,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM100ZM-S 34.000BTU

Model: SCM100ZM-S

Công suất:34000BTU

Giá bán: 41,600,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM125ZM-S 42.000BTU

Model: SCM125ZM-S

Công suất:42000BTU

Giá bán: 48,400,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366