Điều hòa multi Mitsubishi Heavy

Sắp xếp:

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK25ZS-S 9.000BTU

Model: SRK25ZS-S
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,400,000 VND

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK35ZS-S 12.000BTU

Model: SRK35ZS-S
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 4,900,000 VND

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK50ZS-S 18.000BTU

Model: SRK50ZS-S
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 7,200,000 VND

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SRK71ZR-S 24.000BTU

Model: SRK71ZR-S
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 10,200,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC25VF 9.000BTU

Model: FDTC25VF
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,300,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC35VF 12.000BTU

Model: FDTC35VF
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 8,400,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC50VF 18.000BTU

Model: FDTC50VF
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 9,700,000 VND

DÀN LẠNH ÂM TRẦN MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY FDTC60VF 21.000BTU

Model: FDTC60VF
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 10,000,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM40ZM-S 14.000BTU

Model: SCM40ZM-S
Công suất: 14000BTU
Giá bán: 17,400,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM45ZM-S 16.000BTU

Model: SCM45ZM-S
Công suất: 16000BTU
Giá bán: 17,700,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM50ZM-S 18.000BTU

Model: SCM50ZM-S
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,800,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM60ZM-S 21.000BTU

Model: SCM60ZM-S
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 21,900,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM71ZM-S1 24.000BTU

Model: SCM71ZM-S1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 24,000,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM80ZM-S 28.000BTU

Model: SCM80ZM-S
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 26,500,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM100ZM-S 34.000BTU

Model: SCM100ZM-S
Công suất: 34000BTU
Giá bán: 41,600,000 VND

DÀN NÓNG MULTI 2 CHIỀU MITSUBISHI HEAVY SCM125ZM-S 42.000BTU

Model: SCM125ZM-S
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 48,400,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366