Điều hòa Gree

Sắp xếp:

Điều hòa Gree 1 chiều 9.000BTU AMORE9CN

Model: AMORE9CN
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,850,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 12.000BTU AMORE12CN

Model: AMORE12CN
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 7,750,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 18.000BTU AMORE18CN

Model: AMORE18CN
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 12,100,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU AMORE24CN

Model: AMORE24CN
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 18,100,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều AMORE9HN công suất 9.000 BTU

Model: AMORE9HN
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 8,000,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều AMORE12HN công suất 12.000 BTU

Model: AMORE12HN
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 10,500,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều AMORE18HN công suất 18.000 BTU

Model: AMORE18HN
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 14,200,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều AMORE24HN công suất 24.000 BTU

Model: AMORE24HN
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 20,500,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 9.000BTU CHARM9CI

Model: CHARM9CI
Công suất: 9.000BTU
Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 12.000BTU CHARM12CI

Model: CHARM12CI
Công suất: 12.000BTU
Giá bán: 7,950,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 18.000BTU CHARM18CI

Model: CHARM18CI
Công suất: 18.000BTU
Giá bán: 14,200,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 24.000BTU CHARM24CI

Model: CHARM24CI
Công suất: 24.000BTU
Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 9.000BTU CHARM9HI

Model: CHARM9HI
Công suất: 9.000BTU
Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 12.000BTU CHARM12HI

Model: CHARM12HI
Công suất: 12.000BTU
Giá bán: 11,400,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 18.000BTU CHARM18HI

Model: CHARM18HI
Công suất: 18.000BTU
Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 24.000BTU CHARM24HI

Model: CHARM24HI
Công suất: 24.000BTU
Giá bán: 24,800,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366