Điều hòa Gree

Sắp xếp:

Điều hòa Gree 1 chiều 9.000BTU GWC09KB-K6N0C4

Model: GWC09KB-K6N0C4
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 5,300,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 12.000BTU GWC12KC-K6N0C4

Model: GWC12KC-K6N0C4
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 6,800,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 18.000BTU GWC18KD-K6N0C4

Model: GWC18KD-K6N0C4
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 10,500,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU GWC24KE-K6N0C4

Model: GWC24QE-E3NNC2A
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 15,200,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09KB-K6N0C4 công suất 9.000 BTU

Model: GWH09KB-K6N0C4
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH12KC-K6N0C4 công suất 12.000 BTU

Model: GWH12KC-K6N0C4
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 8,900,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J công suất 18.000 BTU

Model: GWH18ID-K3N9B2J
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D công suất 24.000 BTU

Model: GWH24IE-K3N9B2D
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 9.000BTU GWC09PB-K3D0P4

Model: GWC09PB-K3D0P4
Công suất: 9.000BTU
Giá bán: 6,400,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 12.000BTU GWC12PB-K3D0P4

Model: GWC12PB-K3D0P4
Công suất: 12.000BTU
Giá bán: 7,550,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 18.000BTU GWC18PC-K3D0P4

Model: GWC18PC-K3D0P4
Công suất: 18.000BTU
Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều inverter 24.000BTU GWC24PD-K3D0P4

Model: GWC24PD-K3D0P4
Công suất: 24.000BTU
Giá bán: 18,100,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 9.000BTU GWH09PA-K6D1P4

Model: GWH09PA-K6D1P4
Công suất: 9.000BTU
Giá bán: 7,800,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 12.000BTU GWH12PB-K6D1P4

Model: GWH12PB-K6D1P4
Công suất: 12.000BTU
Giá bán: 10,300,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 18.000BTU GWH18PD-K6D1P4

Model: GWH18PD-K6D1P4
Công suất: 18.000BTU
Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều inverter 24.000BTU GWH24PD-K6D1P4

Model: GWH24PD-K6D1P4
Công suất: 24.000BTU
Giá bán: 21,300,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366