Điều hòa nối ống gió Sumikura

Sắp xếp:

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 9000BTU ACS/APO-092

Model: ACS/APO-092
Công suất: 9.000
Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 12000BTU ACS/APO-120

Model: ACS/APO-120
Công suất: 12.000
Giá bán: 13,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 18000BTU ACS/APO-180

Model: ACS/APO-180
Công suất: 18.000
Giá bán: 18,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 24000BTU ACS/APO-240

Model: ACS/APO-240
Công suất: 24.000
Giá bán: 23,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 28000BTU ACS/APO-280

Model: ACS/APO-280
Công suất: 28.000
Giá bán: 25,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 36000BTU ACS/APO-360

Model: ACS/APO-360
Công suất: 36.000
Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 50000BTU ACS/APO-500

Model: ACS/APO-500
Công suất: 50.000
Giá bán: 39,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 60000BTU ACS/APO-600

Model: ACS/APO-600
Công suất: 60.000
Giá bán: 39,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 9000BTU ACS/APO-H092

Model: ACS/APO-H092
Công suất: 9.000
Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 12000BTU ACS/APO-H120

Model: ACS/APO-H120
Công suất: 12.000
Giá bán: 14,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 18000BTU ACS/APO-H180

Model: ACS/APO-H180
Công suất: 18.000
Giá bán: 22,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 24000BTU ACS/APO-H240

Model: ACS/APO-H240
Công suất: 24.000
Giá bán: 27,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 28000BTU ACS/APO-H280

Model: ACS/APO-H280
Công suất: 28.000
Giá bán: 29,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 36000BTU ACS/APO-H360

Model: ACS/APO-H360
Công suất: 36.000
Giá bán: 33,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 50000BTU ACS/APO-H500

Model: ACS/APO-H500
Công suất: 50.000
Giá bán: 39,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 60000BTU ACS/APO-H600

Model: ACS/APO-H600
Công suất: 60.000
Giá bán: 41,900,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366