Điều hòa nối ống gió Sumikura

Điều hòa âm nồi nối ống gió Sumikura 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 9000BTU ACS/APO-092

Model: ACS/APO-092

Công suất:9.000

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 12000BTU ACS/APO-120

Model: ACS/APO-120

Công suất:12.000

Giá bán: 13,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 18000BTU ACS/APO-180

Model: ACS/APO-180

Công suất:18.000

Giá bán: 18,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 24000BTU ACS/APO-240

Model: ACS/APO-240

Công suất:24.000

Giá bán: 23,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 28000BTU ACS/APO-280

Model: ACS/APO-280

Công suất:28.000

Giá bán: 25,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 36000BTU ACS/APO-360

Model: ACS/APO-360

Công suất:36.000

Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 50000BTU ACS/APO-500

Model: ACS/APO-500

Công suất:50.000

Giá bán: 39,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Sumikura 60000BTU ACS/APO-600

Model: ACS/APO-600

Công suất:60.000

Giá bán: 39,300,000 VND

Điều hòa âm nồi nối ống gió Sumikura 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 9000BTU ACS/APO-H092

Model: ACS/APO-H092

Công suất:9.000

Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 12000BTU ACS/APO-H120

Model: ACS/APO-H120

Công suất:12.000

Giá bán: 14,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 18000BTU ACS/APO-H180

Model: ACS/APO-H180

Công suất:18.000

Giá bán: 22,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 24000BTU ACS/APO-H240

Model: ACS/APO-H240

Công suất:24.000

Giá bán: 27,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 28000BTU ACS/APO-H280

Model: ACS/APO-H280

Công suất:28.000

Giá bán: 29,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 36000BTU ACS/APO-H360

Model: ACS/APO-H360

Công suất:36.000

Giá bán: 33,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 50000BTU ACS/APO-H500

Model: ACS/APO-H500

Công suất:50.000

Giá bán: 39,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Sumikura 60000BTU ACS/APO-H600

Model: ACS/APO-H600

Công suất:60.000

Giá bán: 41,900,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366