Điều hòa multi Daikin

Điều hòa multi Daikin 1 chiều

Xem tất cả

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 9000BTU CTKM25RVMV

Model: CTKM25RVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 3,950,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 12000BTU CTKM35RVMV

Model: CTKM35RVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 4,250,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 18000BTU CTKM50RVMV

Model: CTKM50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 6,750,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 21000BTU CTKM60RVMV

Model: CTKM60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 8,400,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 24000BTU CTKM71RVMV

Model: CTKM71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 8,600,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,650,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,350,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 13,200,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,150,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 10,900,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,000,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 18000BTU FMA50RVMV

Model: FMA50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,550,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 21000BTU FMA60RVMV

Model: FMA60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 12,300,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24000BTU FMA71RVMV

Model: FMA71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,850,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 18000BTU 3MKM52RVMV

Model: 3MKM52RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 24,100,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 24000BTU 4MKM68RVMV

Model: 4MKM68RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 29,550,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 27000BTU 4MKM80RVMV

Model: 4MKM80RVMV

Công suất:27000BTU

Giá bán: 34,650,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34000BTU 5MKM100RVMV

Model: 5MKM100RVMV

Công suất:34000BTU

Giá bán: 42,300,000 VND

Điều hòa multi Daikin 2 chiều

Xem tất cả

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 9000BTU CTXM25RVMV

Model: CTXM25RVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,550,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 12000BTU CTXM35RVMV

Model: CTXM35RVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 4,950,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 18000BTU CTXM50RVMV

Model: CTXM50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 7,750,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 21000BTU CTXM60RVMV

Model: CTXM60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 9,700,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 24000BTU CTXM71RVMV

Model: CTXM71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 9,900,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,650,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,350,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 13,200,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,150,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 10,900,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,000,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 18000BTU FMA50RVMV

Model: FMA50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,550,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 21000BTU FMA60RVMV

Model: FMA60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 12,300,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24000BTU FMA71RVMV

Model: FMA71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,850,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18000BTU 3MXM52RVMV

Model: 3MXM52RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 26,450,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24000BTU 4MXM68RVMV

Model: 4MXM68RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 32,400,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 28000BTU 4MXM80RVMV

Model: 4MXM80RVMV

Công suất:28000BTU

Giá bán: 37,700,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 2 chiều 34000BTU 5MXM100RVMV

Model: 5MXM100RVMV

Công suất:34000BTU

Giá bán: 46,300,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366