Điều hòa multi Daikin

Sắp xếp:

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 9000BTU CTKM25RVMV

Model: CTKM25RVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 3,950,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 12000BTU CTKM35RVMV

Model: CTKM35RVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 4,250,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 18000BTU CTKM50RVMV

Model: CTKM50RVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 6,750,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 21000BTU CTKM60RVMV

Model: CTKM60RVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 8,400,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 24000BTU CTKM71RVMV

Model: CTKM71RVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 8,600,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 9000BTU CTXM25RVMV

Model: CTXM25RVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 4,550,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 12000BTU CTXM35RVMV

Model: CTXM35RVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 4,950,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 18000BTU CTXM50RVMV

Model: CTXM50RVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 7,750,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 21000BTU CTXM60RVMV

Model: CTXM60RVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 9,700,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 24000BTU CTXM71RVMV

Model: CTXM71RVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 9,900,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 8,700,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,650,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 11,350,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 13,200,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,700,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 8,150,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 10,200,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 10,900,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 11,000,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 18000BTU 3MKM52RVMV

Model: 3MKM52RVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 24,100,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366