Điều hòa âm trần Samsung

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTET SUMSUNG 1 CHIỀU INVERTER

Xem tất cả

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 18000BTU AC052TN4DKC/EA

Model: AC052TN4DKC/EA-AC052TXADKC/EA

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 22,000,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 24000BTU AC071TN4DKC/EA

Model: AC071TN4DKC/EA-AC071TXADKC/EA

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 25,500,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 36000BTU AC100TN4DKC/EA 1 pha

Model: AC100TN4DKC/EA-AC100TXADKC/EA

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 32,800,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 36000BTU AC100TXADNC/EA

Model: AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 33,800,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TN4DKC/EA 1 pha

Model: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADKC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 36,600,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TXADNC/EA

Model: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 37,700,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TN4DKC/EA 1 pha

Model: AC140TN4DKC/EA- AC140TXADKC/EA

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 37,900,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TXADNC/EA

Model: AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 39,200,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTET SUMSUNG 2 CHIỀU INVERTER

Xem tất cả

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 18000BTU AC052RN4DKG/EU

Model: AC052RN4DKG/EU-AC052RXADKG/EU

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 26,400,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 24000BTU AC071RN4DKG/EU

Model: AC071RN4DKG/EU-AC071RXADKG/EU

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 31,100,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 36000BTU AC100RN4DKG/EU 1 phase

Model: AC100RN4DKG/EU-AC100RXADKG/EU

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 37,800,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 36000BTU AC100RN4DKG/EU 3 phase

Model: AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 38,900,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 42000BTU AAC120RN4DKG/EU 1 phase

Model: AC120RN4DKG/EU-AC120RXADKG/EU

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 41,300,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 42000BTU AC120RN4DKG/EU 3 phase

Model: AC120RN4DKG/EU-AC120RXADNG/EU

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 42,600,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 48000BTU AC140RN4DKG/EU 1 phase

Model: AC140RN4DKG/EU-AC140RXADKG/EU

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 45,500,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 48000BTU AC140RN4DKG/EU 3 phase

Model: AC140RN4DKG/EU-AC140RXADNG/EU

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 46,300,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTET SUMSUNG 2 CHIỀU INVERTER 360

Xem tất cả

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 24000BTU AC071KN4DKH/EU

Model: AC071KN4DKH/EU

Công suất:24.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 28000BTU AC090KN4DKH/EU

Model: AC090KN4DKH/EU

Công suất:28.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 34000BTU AC100KN4DKH/EU

Model: AC100KN4DKH/EU

Công suất:34.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 50000BTU AC140KN4DKH/EU

Model: AC140KN4DKH/EU

Công suất:50.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366