Điều hòa âm trần Samsung

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTET SAMSUNG 1 CHIỀU

Xem tất cả

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 18000BTU AC052NN4SEC/EA

Model: AC052NN4SEC/EA - AC052NX4SEC/EA

Công suất:24000

Giá bán: 18,300,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 24000BTU AC071NN4SEC/EA

Model: AC071NN4SEC/EA - AC071NX4SEC/EA

Công suất:24000

Giá bán: 20,300,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090MX4SEC/EA

Công suất:28000

Giá bán: 23,800,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 38000BTU AC100NN4SEC/EA

Model: AC100NN4SEC/EA - AC100NX4SGC/EA

Công suất:38000

Giá bán: 26,700,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 42000BTU AC120NN4SEC/EA

Model: AC120NN4SEC/EA - AC120NX4SGC/EA

Công suất:42000

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều 48000BTU AC140NN4SEC/EA

Model: AC140NN4SEC/EA - AC140NX4SGC/EA

Công suất:48000

Giá bán: 31,100,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTET SUMSUNG 1 CHIỀU INVERTER

Xem tất cả

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 18000BTU AC052TN4DKC/EA

Model: AC052TN4DKC/EA-AC052TXADKC/EA

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 20,900,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 24000BTU AC071TN4DKC/EA

Model: AC071TN4DKC/EA-AC071TXADKC/EA

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 23,800,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 36000BTU AC100TN4DKC/EA 1 pha

Model: AC100TN4DKC/EA-AC100TXADKC/EA

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 36000BTU AC100TXADNC/EA

Model: AC100TN4DKC/EA-AC100TXADNC/EA

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 31,900,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TN4DKC/EA 1 pha

Model: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADKC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 34,500,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TXADNC/EA

Model: AC120TN4DKC/EA-AC120TXADNC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 35,600,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TN4DKC/EA 1 pha

Model: AC140TN4DKC/EA- AC140TXADKC/EA

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 35,800,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TXADNC/EA

Model: AC140TN4DKC/EA-AC140TXADNC/EA

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 36,900,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTET SUMSUNG 2 CHIỀU INVERTER

Xem tất cả

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 18000BTU AC052JN4DEH/AF

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 22,500,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 24000BTU AC071JN4DEH/AF

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 23,700,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 28000BTU AC090JN4DEH/AF

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất:28000 BTU

Giá bán: 29,600,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 34000BTU AC100JN4DEH/AF

Model: AC100JN4DEH/AF

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 31,300,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 45000BTU AC120JN4DEH/AF

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 50000BTU AC140JN4DEH/AF

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 36,300,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTET SUMSUNG 2 CHIỀU INVERTER 360

Xem tất cả

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 24000BTU AC071KN4DKH/EU

Model: AC071KN4DKH/EU

Công suất:24.000BTU

Giá bán: 36,000,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 28000BTU AC090KN4DKH/EU

Model: AC090KN4DKH/EU

Công suất:28.000BTU

Giá bán: 49,100,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 34000BTU AC100KN4DKH/EU

Model: AC100KN4DKH/EU

Công suất:34.000BTU

Giá bán: 41,200,000 VND

Điều hòa âm trần SamSung 2 chiều inverter 50000BTU AC140KN4DKH/EU

Model: AC140KN4DKH/EU

Công suất:50.000BTU

Giá bán: 47,700,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366