Điều hòa âm trần Sumikura

Điều hòa âm trần cassette Sumikura 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-180

Model: APC/APO-180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 28000BTU APC/APO-280

Model: APC/APO-280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 20,500,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 30000BTU APC/APO-300

Model: APC/APO-300

Công suất:30000BTU

Giá bán: 22,400,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 36000BTU APC/APO-360

Model: APC/APO-360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 25,100,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 48000BTU APC/APO-480

Model: APC/APO-480

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 50000BTU APC/APO-500

Model: APC/APO-500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 31,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 60000BTU APC/APO-600

Model: APC/APO-600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 35,000,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 24000BTU APC/APO-240

Model: APC/APO-240

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần cassette Sumikura 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-H180

Model: APC/APO-H180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 28000BTU APC/APO-H280

Model: APC/APO-H280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 30000BTU APC/APO-H300

Model: APC/APO-H300

Công suất:30000BTU

Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 36000BTU APC/APO-H360

Model: APC/APO-H360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 28,200,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 42000BTU APC/APO-H420

Model: APC/APO-H420

Công suất:42000BTU

Giá bán: 31,200,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 50000BTU APC/APO-H500

Model: APC/APO-H500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 35,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 60000BTU APC/APO-H600

Model: APC/APO-H600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 38,600,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 48000BTU APC/APO-H480

Model: APC/APO-H480

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366