Điều hòa âm trần Sumikura

Điều hòa âm trần cassette Sumikura 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-180

Model: APC/APO-180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 24000BTU APC/APO-240

Model: APC/APO-240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 28000BTU APC/APO-280

Model: APC/APO-280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 19,700,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 36000BTU APC/APO-360

Model: APC/APO-360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 48000BTU APC/APO-480

Model: APC/APO-480

Công suất:48000BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 50000BTU APC/APO-500

Model: APC/APO-500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 31,600,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 60000BTU APC/APO-600

Model: APC/APO-600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 32,800,000 VND

Điều hòa âm trần cassette Sumikura 2 chiều

Xem tất cả

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-H180

Model: APC/APO-H180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,700,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 24000BTU APC/APO-H240

Model: APC/APO-H240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 20,000,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 28000BTU APC/APO-H280

Model: APC/APO-H280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 22,800,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 36000BTU APC/APO-H360

Model: APC/APO-H360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,600,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 48000BTU APC/APO-H480

Model: APC/APO-H480

Công suất:48000BTU

Giá bán: 33,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 50000BTU APC/APO-H500

Model: APC/APO-H500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 34,900,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366