Điều hòa âm trần Sumikura

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-180

Model: APC/APO-180
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 28000BTU APC/APO-280

Model: APC/APO-280
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 21,600,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 36000BTU APC/APO-360

Model: APC/APO-360
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 27,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 42000BTU APC/APO-420

Model: APC/APO-420
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 50000BTU APC/APO-500

Model: APC/APO-500
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 31,500,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura 60000BTU APC/APO-600

Model: APC/APO-600
Công suất: 60000BTU
Giá bán: 36,600,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 18000BTU APC/APO-H180

Model: APC/APO-H180
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,200,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 28000BTU APC/APO-H280

Model: APC/APO-H280
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 25,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 42000BTU APC/APO-H420

Model: APC/APO-H420
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 32,400,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 36000BTU APC/APO-H360

Model: APC/APO-H360
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 30,300,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 50000BTU APC/APO-H500

Model: APC/APO-H500
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 36,200,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura 60000BTU APC/APO-H600

Model: APC/APO-H600
Công suất: 60000BTU
Giá bán: 40,400,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều inverter Sumikura 18.000BTU APC-180/DC

Model: APC-180/DC
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 20,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều inverter Sumikura 28.000BTU APC-280/DC

Model: APC-280/DC
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều inverter Sumikura 36.000BTU APC-360/DC

Model: APC-360/DC
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều inverter Sumikura 50.000BTU APC-500/DC

Model: APC-500/DC
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 35,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều inverter Sumikura 18.000BTU APC-H180/DC

Model: APC-H180/DC
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 22,800,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều inverter Sumikura 28.000BTU APC-H280/DC

Model: APC-H280/DC
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 26,100,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều inverter Sumikura 36.000BTU APC-H360/DC

Model: APC-H360/DC
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 35,000,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều inverter Sumikura 50.000BTU APC-H500/DC

Model: APC-H500/DC
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 37,000,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366