ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN

Sắp xếp:

Điều hòa Panasonic 19000 BTU CU-YT19KBH52/CS-T19KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT19KBH52/CS-T19KTH52
Công suất: 19000
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 24000 BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT24KBH52/CS-T24KTH52
Công suất: 24000
Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa Panasonic 34000 BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52
Công suất: 34000
Giá bán: 39,600,000 VND

Điều hòa Panasonic 43000 BTU CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52
Công suất: 43000
Giá bán: 46,000,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 18.000BTU CFC-18TL22

Model: CFC-18TL22
Công suất: 18.000 BTU
Giá bán: 14,500,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 28.000BTU CFC-28TL22

Model: CFC-28TL22
Công suất: 28.000 BTU
Giá bán: 17,000,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 36.000BTU CFC-36TL22

Model: CFC-36TL22
Công suất: 36.000 BTU
Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 50.000BTU CFC-50TL22

Model: CFC-50TL22
Công suất: 50.000 BTU
Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APL/APO-280

Model: APL/APO-280
Công suất: 28000 BTU
Giá bán: 21,300,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36.000BTU APL/APO-360

Model: APL/APO-360
Công suất: 36000 BTU
Giá bán: 24,000,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APL/APO-500

Model: APL/APO-500
Công suất: 50000 BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60.000BTU APL/APO-600

Model: APL/APO-600
Công suất: 60000 BTU
Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APL/APO-H280

Model: APL/APO-H280
Công suất: 28000 BTU
Giá bán: 26,900,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 36.000BTU APL/APO-H360

Model: APL/APO-H360
Công suất: 36000 BTU
Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 50.000BTU APL/APO-H500

Model: APL/APO-H500
Công suất: 50000 BTU
Giá bán: 37,600,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 60.000BTU APL/APO-H600

Model: APL/APO-H600
Công suất: 60000 BTU
Giá bán: 39,000,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 18.000BTU ABYF18LATX

Model: ABYF18LATX
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 27,000,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 24.000BTU ABYF24LATX

Model: ABYF24LATX
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 29,200,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 30.000BTU ABYA30LBTZ

Model: ABYA30LBTZ
Công suất: 30000 BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 36.000BTU ABYA36LBTZ

Model: ABYA36LBTZ
Công suất: 36000 BTU
Giá bán: 39,300,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366