ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN

Điều hòa áp trần Casper

Xem tất cả

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 18.000BTU CFC-18TL22

Model: CFC-18TL22

Công suất:18.000 BTU

Giá bán: 14,500,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 28.000BTU CFC-28TL22

Model: CFC-28TL22

Công suất:28.000 BTU

Giá bán: 17,000,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 36.000BTU CFC-36TL22

Model: CFC-36TL22

Công suất:36.000 BTU

Giá bán: 24,500,000 VND

Điều hòa áp trần Casper 1 chiều 50.000BTU CFC-50TL22

Model: CFC-50TL22

Công suất:50.000 BTU

Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin

Xem tất cả

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Model: FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 19,400,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Công suất:21000 BTU

Giá bán: 23,400,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Model: FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất:26000 BTU

Giá bán: 26,300,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

Model: FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 33,100,000 VND

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 48.000BTU FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Model: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 36,200,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu

Xem tất cả

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 18.000BTU ABYF18LATX

Model: ABYF18LATX

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 27,000,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 24.000BTU ABYF24LATX

Model: ABYF24LATX

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 29,200,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 30.000BTU ABYA30LBTZ

Model: ABYA30LBTZ

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 36.000BTU ABYA36LBTZ

Model: ABYA36LBTZ

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 39,300,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 45.000BTU ABYA45LCTZ

Model: ABYA45LCTZ

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 51,600,000 VND

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA

Model: ABYG54LRTA

Công suất:54000 BTU

Giá bán: 54,200,000 VND

Điều hòa áp trần General

Xem tất cả

Điều hòa áp trần Panasonic

Xem tất cả

Điều hòa Panasonic 19000 BTU CU-YT19KBH52/CS-T19KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT19KBH52/CS-T19KTH52

Công suất:19000

Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 24000 BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT24KBH52/CS-T24KTH52

Công suất:24000

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa Panasonic 34000 BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52

Công suất:34000

Giá bán: 39,600,000 VND

Điều hòa Panasonic 43000 BTU CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52 áp trần 1 chiều inverter

Model: CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52

Công suất:43000

Giá bán: 46,000,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikua

Xem tất cả

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APL/APO-280

Model: APL/APO-280

Công suất:28000 BTU

Giá bán: 21,300,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36.000BTU APL/APO-360

Model: APL/APO-360

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 24,000,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APL/APO-500

Model: APL/APO-500

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60.000BTU APL/APO-600

Model: APL/APO-600

Công suất:60000 BTU

Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APL/APO-H280

Model: APL/APO-H280

Công suất:28000 BTU

Giá bán: 26,900,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 36.000BTU APL/APO-H360

Model: APL/APO-H360

Công suất:36000 BTU

Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 50.000BTU APL/APO-H500

Model: APL/APO-H500

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 37,600,000 VND

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 60.000BTU APL/APO-H600

Model: APL/APO-H600

Công suất: 60000 BTU

Giá bán: 39,000,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366