Điều hòa âm trần Gree

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 18000BTU GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Model: GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 21,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 24000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 26,100,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 33,100,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42000BTU GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 37,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 48000BTU GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 41,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 55000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 48,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Model: GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 22,700,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Model: GU71T/A1-K/GU71W/A1-K
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 27,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30000BTU GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Model: GU85T/A1-K/GU85W/A1-K
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 29,700,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

Model: GU100T/A1-K/GU100W/A1-M
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 34,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 40,200,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48000BTU GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Model: GU140T/A1-K/GU140W/A1-M
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 43,700,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366