Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần 1 chiều Gree

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 18000BTU GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Model: GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 24000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất:24000BTU

Giá bán: 22,700,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất:30000BTU

Giá bán: 29,600,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42000BTU GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 48000BTU GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 55000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất:48000BTU

Giá bán: 33,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Gree

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18000BTU GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Model: GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24000BTU GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Model: GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Công suất:24000BTU

Giá bán: 22,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30000BTU GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Model: GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Công suất:30000BTU

Giá bán: 26,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36000BTU GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Model: GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Công suất:36000BTU

Giá bán: 32,400,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42000BTU GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Model: GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Công suất:42000BTU

Giá bán: 34,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48000BTU GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Model: GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Công suất:48000BTU

Giá bán: 38,200,000 VND

Contact Me on Zalo
0916499299