Điều hòa âm trần Gree

Điều hòa âm trần 1 chiều Gree

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 18000BTU GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Model: GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 24000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất:30000BTU

Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42000BTU GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 33,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 48000BTU GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 55000BTU GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất:48000BTU

Giá bán: 43,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Gree

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Model: GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Công suất:18000BTU

Giá bán: 18,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Model: GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Công suất:24000BTU

Giá bán: 24,100,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30000BTU GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Model: GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Công suất:30000BTU

Giá bán: 25,900,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

Model: GU100T/A1-K/GU100W/A1-M

Công suất:36000BTU

Giá bán: 30,500,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42000BTU GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Model: GU125T/A1-K/GU125W/A1-M

Công suất:42000BTU

Giá bán: 34,800,000 VND

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48000BTU GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Model: GU140T/A1-K/GU140W/A1-M

Công suất:48000BTU

Giá bán: 37,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366