Điều hòa ống gió Daikin

Sắp xếp:

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 12000BTU FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
Công suất: 12000btu
Giá bán: 15,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18000BTU FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Công suất: 18000btu
Giá bán: 19,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21000BTU FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 24,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26000BTU FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1
Công suất: 26000btu
Giá bán: 28,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 30000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 29,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 36000BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 34,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 42000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 37,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 48000BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 40,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM
Công suất: 15000 BTU
Giá bán: 17,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 21,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM
Công suất: 21000 BTU
Giá bán: 25,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DY1
Công suất: 24000 BTU
Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM
Công suất: 30000 BTU
Giá bán: 31,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DY1
Công suất: 30000 BTU
Giá bán: 31,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Công suất: 34000 BTU
Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1
Công suất: 34000 BTU
Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1
Công suất: 45000 BTU
Giá bán: 39,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 48000BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1
Công suất: 48000 BTU
Giá bán: 43,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Model: FBA50BVMA9/RZF50CV2V
Công suất: 18000 BTU
Giá bán: 26,800,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366