Điều hòa ống gió Daikin

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN 1 CHIỀU CƠ

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 12000BTU FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất:12000btu

Giá bán: 15,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18000BTU FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất:18000btu

Giá bán: 19,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21000BTU FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất:21000BTU

Giá bán: 24,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26000BTU FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Công suất:26000btu

Giá bán: 28,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 30000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Công suất:30000BTU

Giá bán: 29,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 36000BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Công suất:36000BTU

Giá bán: 34,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 42000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất:42000BTU

Giá bán: 37,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 48000BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 40,400,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN 1 CHIỀU INVERTER

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Model: FBA50BVMA9/RZF50CV2V

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 26,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Model: FBA60BVMA9/RZF60CV2V

Công suất:21000 BTU

Giá bán: 33,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Model: FBA71BVMA9/RZF71CV2V

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZF71CYM

Model: FBA71BVMA9/RZF71CYM

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CVM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CVM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 41,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZF100CYM

Model: FBA100BVMA9/RZF100CYM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 43,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CVM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CVM

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 45,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZF125CYM

Model: FBA125BVMA9/RZF125CYM

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 47,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CVM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CVM

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 49,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 48000BTU FBA140BVMA9/RZF140CYM

Model: FBA140BVMA9/RZF140CYM

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 51,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 15000BTU FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Model: FBFC40DVM9/RZFC40DVM

Công suất:15000 BTU

Giá bán: 17,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 18000BTU FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Model: FBFC50DVM9/RZFC50DVM

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 21,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 21000BTU FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Model: FBFC60DVM9/RZFC60DVM

Công suất:21000 BTU

Giá bán: 25,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DVM

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 24000BTU FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Model: FBFC71DVM9/RZFC71DY1

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DVM

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 31,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 30000BTU FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Model: FBFC85DVM9/RZFC85DY1

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 31,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Model: FBFC100DVM9/RZFC100DY1

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 45000BTU FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Model: FBFC125DVM9/RZFC125DY1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 39,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều inverter Daikin 48000BTU FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Model: FBFC140DVM9/RZFC140DY1

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 43,200,000 VND

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 2 chiều Inverter

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Model: FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Model: FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZA71DV1

Model: FBA71BVMA9/RZA71DV1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 38,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DV1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DV1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 45,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DY1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DY1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 48,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DV1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DV1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 49,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DY1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DY1

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 52,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DV1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DV1

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 54,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DY1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DY1

Công suất:50000BTU

Giá bán: 57,400,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN PACKAGED

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19

Model: FDN80HV1/RN80HY19

Công suất:80000 BTU

Giá bán: 67,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin 100000BTU FDN100HV1/RCN100HY19

Model: FDN100HV1/RCN100HY19

Công suất:100000 BTU

Giá bán: 72,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin 125000BTU FDN125HY1/RCN125HY19

Model: FDN125HY1/RCN125HY19

Công suất:125000 BTU

Giá bán: 97,000,000 VND

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Daikin 150000BTU FDN150HY1/RCN150HY19

Model: FDN150HY1/RCN150HY19

Công suất:150000 BTU

Giá bán: 123,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366